Underförbund

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har 19 underförbund (UF). De är egna juridiska personer med självständiga styrelser som administrerar och fattar beslut om sina respektive idrotter. Det är också underförbunden som har hand om sina idrotters landslag, SM, tävlingsregler, samt eventuella graderingsregler.

Här är samtliga underförbund med länkar till deras egna webbplatser (inom parentes de idrotter de administrerar om det är fler än en):

Medlemskap i internationella förbund

Som en del av SB&K:s tränings- och tävlingsverksamhet är förbundet medlem i ett flertal internationella idrottsspecifika organisationer och förbund.

» SB&K:s medlemskap i internationella förbund

1
5
4