Försäkring

För både idrottsutövare och idrottsföreningar är det viktigt att ha rätt försäkringsskydd. Här finns information gällande de kollektiva försäkringar som är knutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhet.

Försäkring för utövare

Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K omfattas du som utövare av en olycksfallsförsäkring hos Svedea om en skada skulle uppstå.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande i av SB&K, dess distriktsförbund, underförbund eller föreningar anordnad tävling, organiserad träning, uppvisning eller prova-på verksamhet i de budo- och kampsporter som utövas inom SB&K samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse.

» Mer information hos Svedea

Vid skada

Från och med 1 januari 2020 är Svedea aktuellt försäkringsbolag.

Vid skada anmäler du HÄR alternativt på telefon 0771-160 161. Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar.

SB&K:s försäkringsnummer är 432 75 37.

Om skadan har skett innan 1 januari 2020 anmäler du det till det gamla försäkringsbolaget Folksam på 0771-950 950. 

Försäkring för idrottsförening

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas alla föreningar kostnadsfritt av Föreningsförsäkring Bas. Från den 1 maj 2019 ingår även styrelseansvar och utökat ansvar för tillfällig verksamhet som föreningen gör ideellt för att få inkomster till föreningen.

Kom ihåg att det är styrelsens ansvar att kontrollera om försäkringen behöver kompletteras för att uppfylla föreningens behov.

» Mer information hos Folksam

5
13
16