MotoriQ – Physical literacy

MotoriQ är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter.

Kommande utbildningar:

1 december Västerås

Physical literacy, som förklaras nedan, är den modell och verktyg som projektet utgår ifrån. För att fostra motiverade och självsäkra unga som har ett inneboende intresse för fysisk aktivitet behöver deras träning vara anpassad till de olika utvecklingsfaser de passerar under uppväxten. Hänsyn måste också tas till behovet av fysisk allsidig träning för att undgå risken att fysiska begränsningar uppstår och bärs med vidare i livet, vilket blir ett fysiskt och mentalt hinder för deltagande i träning och fysiska aktiviteter.

MotoriQ avser först och främst att rikta sig till ledare och tränare men i andra hand även till föräldrar, lärare och andra som kommer i kontakt med eller visar intresse för förbundets barn- och ungdomsverksamhet.

MotoriQ – Kampsportsskola

MotoriQ – Kampsportsskola, finansierat av Framåtfonden, är ett “testa och lära”-koncept där barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet och uppleva kampsportens positiva effekter. Läs mer om projektet och om våra pilotföreningar.

 

 

Physical literacy
Barn och ungdomar ska vilja vara fysiskt aktiva, de ska ha en god fysisk förmåga, ha god självkänsla och känna motivation och glädje inför fysisk träning. Att skapa detta är vad Physical literacy går ut på.

Physical literacy likställer vikten av fysisk förmåga med vikten av goda läs- och räknekunskaper. För det är lika viktigt att lära sig använda sin kropp som att lära sig räkna eller skriva. När man lär sig läsa lär man sig först läsningens minsta beståndsdelar, bokstäverna i alfabetet. Bokstäver sätts sedan ihop till ord med olika betydelse. Ord sätts sedan ihop till meningar som kan beskriva eller förklara kortare förlopp. När meningarna sedan bildar berättelser och längre texter öppnas helt nya möjligheter att kommunicera och inhämta kunskap. En helt ny värld öppnar sig.

Physical literacy beskriver att det på ett fysiskt plan fungerar precis likadant. Först behöver vi lära oss de enkla grundläggande rörelser vi kan likna vid kroppens ABC. Enkla rörelser sätts sedan ihop i sekvenser för att till exempel kunna ta sats och hoppa, springa och sparka en boll eller hoppa, landa och rulla runt på marken. Med förmågan att sekvensera de grundläggande rörelserna går det sedan att genomföra idrottsrelaterade uppgifter eller fysisk aktivitet i vardagen. Barn, ungdomar och vuxna som har tillgodoräknat sig denna fysiska kompetens upplever motivation inför träning och fysisk aktivitet, deltar gärna och får en god självkänsla. Fysisk kompetens skapar motivation att vara fysiskt aktiv vilket är precis det beteende vi är ute efter att skapa.

Begreppet Physical literacy är ett internationellt allmänt vedertaget begrepp inom både forskning och fysisk utbildning men som är relativ nytt i Sverige. Svenska Budo & Kampsportsförbudet ser vikten av Physical literacy inom den egna verksamheten och hur en ökad kunskap bland ledare och tränare kan få fler barn, ungdomar och vuxna att skapa förutsättningar till ett fortsatt aktivt liv inom eller utanför kampsporten.

Projektet MotoriQ bedrivs med stöd av professor Dean Kriellaars från Kanada som har stor kompetens inom Physical literacy. Vid två tillfällen har utbildare och personal från förbundet besökt Kanada för fortbildning och nätverksarbete. Svenska Budo & Kampsportsförbundet har tagit fram en egen utbildningsplan för Physical literacy som lanseras under 2018.

Hör av er om ni vill att vi genomför en utbildning hos er!

Kontaktuppgifter:
Om du önskar mer information eller har frågor kring MotoriQ och Physical literacy kontakta

Pilo Stylin
pilo@budo.se
070-714 43 64

Magnus Ledin
ledin@budo.se
08-705 15 73

Tidigare utbildningar:

2019

13 oktober Sollentuna

5 oktober Göteborg

28 september Göteborg

15 september Flen

25 augusti Uppsala

15 juni Stockholm

9 mars Karlstad

9 februari Borlänge

2 februari Holmsund

19 januari Kumla

2018
10 januari Göteborg

11 december Växjö

7 december Stockholm

27 oktober Luleå

27 oktober Stockholm

22 augusti Halmstad

6 maj Örnsköldsvik

4 maj Varberg

14 mars Helsingborg

1 mars Norrköping

24 februari Göteborg

4 februari Umeå


Följ oss på vår Facebooksida för uppdateringar och information.

 

18
29
29