Antidoping

Svenska Budo & Kampsportsförbundet delar Antidoping Sveriges vision om träning och tävling fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från specialidrottsförbund, RF-SISU-distrikt och idrottsföreningar.

Antidopingprogram

SB&K:s antidopingprogram beskriver vad som förväntas av organisationens olika medlemmar i det gemensamma arbetet för en idrottsmiljö fri från doping.

Bland annat beskrivs vad varje enskild medlemsförening kan utgå ifrån i sitt arbete.
» SB&K:s antidopingprogram

Varje förening ansvarar för att

  • Arbeta för en idrottsmiljö fri från doping.
  • Vara Antidoping Sverige behjälplig vid dopingkontroll.
  • Vid dopingfall genomföra Vaccinera klubben inom max 6 månader.

Varje förening rekommenderas att

Antidopingveckan

Varje år genomförs Antidopingveckan, en återkommande temavecka här på budokampsport.se. Syftet med den är att informera om Svenska Budo & Kampsportsförbundets och Antidoping Sveriges arbete i antidopingfrågor.

Här nedanför har vi samlat det som har publicerats under de senaste åren:
» Antidopingveckan 2021
» Antidopingveckan 2022
» Antidopingveckan 2023

Antidoping-affischer

SB&K har tagit fram affischer för att sprida förbundets budskap kring antidoping. Det är fritt för föreningar att skriva ut valfri affisch och sätta upp i er föreningslokal. Affischerna finns i två versioner och i A4 och A5-format.

Affisch 1, A4
Affisch 1, A5

Affisch 2, A4
Affisch 2, A5

Två dopingkontrollanter på uppdrag. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Antidoping Sverige

De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden.

Sedan 1 januari 2021 är det Antidoping Sverige som tagit över som Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO).

Information om deras verksamhet, länkar till regelverket och mycket annat gällande antidoping finns på deras hemsida.
» Antidoping Sverige

Dopingkontroller

Som medlem i en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet kan du bli utvald till dopingkontroll.

Hur det går till är noggrant reglerat i WADAs internationella standard för dopingkontroll.

För att du ska veta hur en dopingkontroll går till, och dina rättigheter samt skyldigheter i samband med detta, rekommenderar vi att du läser och ser Antidoping Sveriges folder och film om detta.
» Dopingkontroller

World Anti-Doping Agency (WADA)

Den internationella Världsantidopingbyrån WADA fastställer det internationella regelverk som gäller för idrottsutövare världen över.

Regelverket för antidoping betecknas World Anti-Doping Program (“WADP”) och innefattar regler, riktlinjer och tekniska dokument som säkrar harmonisering av de nationella och internationella antidopingprogrammen.

» Antidoping Sverige: Internationella regler
» World Anti-Doping Agency

WADA:s konto på YouTube innehåller bland annat videoklipp med information samt intervjuer med idrottare och sakkunniga. Här är en informationsfilm om hur det går till när man genomför en dopingkontroll:

Dopinglistor

WADA bestämmer vilka substanser och metoder som är förbjudna.

Listorna över dessa uppdateras årligen så stäm alltid av mot dem om du behöver använda läkemedel.

WADA:s dopinglista
WADA:s dopinglista utgör en obligatorisk internationell standard under Världsantidopingkoden och talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Listan uppdateras årligen av WADA och träder i kraft 1 januari varje år. Den finns både på engelska och svenska.
» WADA:s dopinglista

Röd-gröna listan
Röda-gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt får svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte. Den omfattar endast registrerade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel.
» Röd-gröna listan

Dispensregler

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel ändå ska kunna utöva sin idrott.

Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code (“The Code”), som regleras av WADA.

Behöver du ta ett dopingklassat läkemedel och det inte finns några tillåtna alternativ så kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på.

Vissa idrottare behöver söka dispens och få den godkänd innan medicinen börjar användas, och vissa kan söka och få dispensen godkänd i efterhand (efter ett dopingtest).

Läs mer om kriterierna för att få dispens på Antidoping Sveriges hemsida.
» Dispens

En e-utbildning för föreningar

Antidoping Sverige har ett hjälpmedel för att ta fram en plan för antidoping, både förebyggande och akut. Detta genom att “vaccinera” klubben mot doping.

Det är ett arbete i fyra steg, med allt material tillgängligt på webben:

  • Steg 1: Gör ett kunskapstest med tio frågor.
  • Steg 2: Diskutera dopingfrågor med hjälp av en handledning och analysera nuläget.
  • Steg 3: Upprätta en förebyggande handlingsplan och en akut beredskapsplan.
  • Steg 4: Anmäl vaccinationen och informera klubbens medlemmar om antidopingplanen.

Mer information finns på dessa hemsidor:
» Antidoping Sverige om Vaccinera klubben
» Vaccinera klubben

En individuell e-utbildning

Antidoping Sverige har en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare, ledare och andra stödpersoner inom idrotten. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping.

Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång.

Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl.

Det finns sen även en repetitionsmodul.

Mer information finns på dessa hemsidor:
» Antidoping Sverige om Ren vinnare
» Ren vinnare

Utrustning för blodprov. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Kosttillskott

Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott. Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla dopingmedel, fast det inte redovisas i innehållsförteckningen. Det förekommer även att preparat ändrar innehåll med tiden utan att det redovisas på förpackningarna.

Observera att enligt idrottens antidopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Antidoping Sverige avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder:
» Kosttillskott

In/Out of competition

När det gäller vilka substanser som är doping görs skillnad på tävling (In competition) och utanför tävling (Out of competition).

Det finns substanser och metoder som är förbjudna både i samband med tävling och träning, medan ytterligare substanser och metoder är förbjudna enbart i samband med tävling. Befintliga listor på doping anger vilken kategori substansen eller metoden i fråga faller under.

Observera att det är varje idrottares egen skyldighet att undvika doping, så om du känner minsta tveksamhet om någon substans eller medicin du tar – kontrollera via dopinglistorna.

Antidopingansvarig

Förbundsstyrelsen har utsett Dr Sofia Göthe till antidopingansvarig i SB&K.

Hon är ordförande i den medicinska kommittén och nås via medicin@budo.se.

51
43
52