Antidoping

Antidopingprogram

SB&K:s antidopingprogram beskriver vad som förväntas av organisationens olika medlemmar i det gemensamma arbetet för en idrottsmiljö fri från doping. Här beskrivs vad varje enskild medlemsförening kan utgå ifrån i sitt arbete, programmet finns i sin helhet här »» SB&K:s antidopingprogram

Förbundsstyrelsen har utsett Dr. Christian Engvall till antidopingansvarig i SB&K, han är ledamot i den medicinska kommittén och nås via medicin@budo.se

Varje förening ansvarar för att
– arbeta för en idrottsmiljö fri från doping
– vara Svensk Antidoping behjälplig vid dopingkontroll
– vid dopingfall genomföra vaccinera klubben inom max 6 månader
Varje förening rekommenderas att
– genomföra vaccinera klubben
– uppmuntra ledare, tränare och aktiva att genomföra Ren Vinnare

Svensk Antidoping

Antidoping är ett gemensamt ansvar och arbetet bedrivs med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Svensk Antidoping genomför dopingkontroller runt om i landet och handlägger bestraffningsärenden vid eventuella överträdelser. Information om deras verksamhet, länkar till regelverket och mycket annat gällande antidoping finns här.

Svensk Antidoping

Dopingkontroll

Som medlem i en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter samt skyldigheter i samband med detta rekommenderar vi att du läser och ser Riksidrottsförbundets folder och film om detta. Mer information:

Dopingkontroll

World Anti-Doping Agency

Idrottens antidoping styrs av den internationella organisationen World Anti-Doping Agency (WADA), som skapar regelverket och har ett samlat grepp om allt organiserat antidopingarbete som görs på nationell nivå. De granskar också de internationella idrottsförbundens arbete mot doping. Här är mer om WADA, dess regler och arbete:

World Anti-Doping Agency

WADA:s konto på YouTube innehåller videoklipp med information, intervjuer med idrottare och sakkunniga, osv. Här är en informationsfilm om hur det går till när man dopingtestas:

Dopinglistor

WADA bestämmer vilka substanser och metoder som är förbjudna. För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping har Riksidrottsförbundet dessa dopinglistor på nätet. Listorna uppdateras kontinuerligt så kontrollera med jämna mellanrum om du behöver använda läkemedel.

WADA:s dopinglista
WADA:s dopinglista utgör själva regelverket, som Röd-gröna listan är grundad på. I den kan du läsa mer om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Här är RF:s sida med länk till senaste versionen av WADA:s dopinglista på svenska:
WADA:s dopinglista

Röd-gröna listan
Röd-gröna listan finns på RF:s hemsida för antidoping. Där kan man enkelt kontrollera om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet. Här är den:
Röd-gröna listan

 

In competition/Out of competition

När det gäller vilka substanser som är doping görs skillnad på tävling och utanför tävling (In competition/Out of competition). Det finns substanser och metoder som är förbjudna både i samband med tävling och träning, medan ytterligare substanser och metoder är förbjudna enbart i samband med tävling. Befintliga listor på doping anger vilken kategori substansen eller metoden i fråga faller under.

Observera att det är varje idrottares egen skyldighet att undvika doping, så om du känner minsta tveksamhet om någon substans eller medicin du tar – kontrollera via dopinglistorna.

Vaccinera klubben – för förening

Ett hjälpmedel för att ta fram en antidopingpolicy i din förening och sprida information om antidoping är att “vaccinera” klubben mot doping. Det är ett arbete i fyra steg, med allt material tillgängligt på webben. De fyra stegen är:

  • Steg 1: Alla i föreningens styrelse gör ett kunskapstest.
  • Steg 2: Ni för en diskussion om dopingfrågor i styrelsen.
  • Steg 3: Ni upprättar en antidopingpolicy.
  • Steg 4: Ni informerar om vaccinationen.

Här är RF:s webbsida med information och material för att vaccinera klubben:
Vaccinera klubben

Ren vinnare – för individ

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare, ledare och andra stödpersoner inom idrotten. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping. Varje modul är 3-4 minuter lång och består av videoklipp, övningar och fakta. Du behöver inte slutföra samtliga moduler på en gång. Efter varje modul får du också ett mejl med en sammanfattning. När du har slutfört alla moduler får du ett diplom för genomförd kurs via mejl.
Nu finns det även en repetitionsmodul du kan genomföra.

Här är RF:s webbsida med information och material för att genomföra ren vinnare:
Ren vinnare

 

Kosttillskott

Var ytterst försiktig vid eventuellt användande av kosttillskott. Många preparat som erbjuds på marknaden visar sig vid tester innehålla dopingmedel, fast det inte redovisas i innehållsförteckningen. Det förekommer även att preparat ändrar innehåll med tiden utan att det redovisas på förpackningarna. Det finns flertalet exempel på idrottsutövare som blivit avstängda för doping pga att de testats positivt för substanser som återfunnits i kontaminerade kosttillskott.

Observera att enligt idrottens antidopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak.

Säkrast är att avstå helt från kosttillskott. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. RF:s kostpolicy utgår från aktuellt vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet. Här är den och annan information om kosttillskott, samt RF:s kostrekommendationer för elitidrottare:

RF om kosttillskott

Dispensregler

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som regleras av WADA.

Behöver du ta ett dopingklassat läkemedel och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Vissa idrottare behöver söka dispens och få den godkänd innan medicinen börjar användas, och vissa kan söka och få dispensen godkänd i efterhand, efter ett dopingtest. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida:

Dispens

Prenumerera på Antidopingnytt
För att hålla dig underrättad om antidopingarbetet i Sverige och internationellt kan du registrera dig som prenumerant på Svensk Antidopings nyhetsbrev.

Svensk Antidoping på Facebook
Gilla och följ Svensk Antidoping på Facebook så blir du uppdaterad på aktuell information i ämnet.

13
8
18