Medlemskap

Information om medlemskap och avgifter inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Ansökningsprocessen för medlemskap i SB&K

En idrottsförening som bedriver en eller flera idrotter anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan ansöka om medlemskap i förbundet. På nedanstående sida har vi beskrivit ansökningsprocessen för hur ni som idrottsförening gör för att bli medlemmar. 

» Läs mer

Lägga till en idrott

En förening som redan är medlem i SB&K och önskar ansluta ytterligare en eller flera av SB&K:s idrotter ansöker om detta.

På länken nedanför finns beskrivet hur den ansökningsprocessen ser ut.

» Läs mer

Medlemsavgifter

Årsavgiften till SB&K består av två delar per medlem:

  • Årsavgift till anslutet underförbund (UF).
  • Försäkringskostnad på 29 kronor.

Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande i. Samtliga avgifter finns samlade på länken nedan.

» Läs mer

Medlemsrapport

Föreningar ska i anslutning till medlemsansökan samt årligen rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift senast den 31 januari. Medlemsavgiften baseras på antalet inrapporterade medlemmar utifrån de olika medlemsavgifterna som underförbunden (idrotterna) och distrikten har.

» Läs mer

Utträde

Om er idrottsförening önskar utträda som medlemmar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet behöver ni skicka ett skriftligt meddelande om detta till förbundet. En kopia på årsmötesprotokoll med beslut om att föreningen vill avsluta medlemskapet ska skickas in i samband med begäran om utträde.

Vid utträde eller uteslutning av en förening meddelar SB&K även Riksidrottsförbundet samt berörda distriktsförbund och underförbund.

Observera att föreningen i och med utträdet förlorar de förmåner som kommer med medlemskapet i SB&K och därmed RF. Exempel på dessa förmåner är möjlighet att söka bidrag från Projektstöd IF och lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), medlemsförsäkringen samt att delta i tävlingar som arrangeras i förbundets regi.

Meddela ert utträde samt bifoga protokoll med beslut till info@budo.se.

Mer information finns här på hemsidan om avsikten även är att avsluta föreningen.

5
13
16