Vision och värdegrund

SB&K har en ny vision och värdegrund. Den fastslogs av förbundsstyrelsen i december 2022. Visionen och värdegrunden har arbetats fram i samarbete med underförbund och distrikt, och varit på remiss hos föreningarna.

Vision

Värdegrund

Starkt hjärta 
Vårt hjärta slår för engagemang, kämpavilja och självkontroll där alla har
 möjlighet till utveckling.

Varmt hjärta 
Vårt hjärta slår för en trygg idrott där vi bemöter varandra med ömsesidig omsorg
och visar tillit, empati och vänskap.

Öppet hjärta 
Vårt hjärta slår för öppen mångfald genom en inkluderande, jämlik och jämställd
idrott.

Hjärtat är framtaget av Ida Brogren

Kontakt

Har ni frågor kring visionen och värdegrunden, kontakta gärna vision@budo.se.

Öppen mångfald

Öppen mångfald antogs av förbundsstyrelsen den 4 juni 2011.

Boken Öppen mångfald: Rekommendationer för ömsesidig respekt i träningen är SB&K:s policy för jämställdhet och mångfald i förbundets verksamhet. Den går att beställa från kansliet eller hämtas som PDF här: Öppen mångfald (PDF)

1
0
0