Hjälpverktyg

Vi har samlat information och material som ni som förening kan använda i ert föreningsarbete. Här finns beskrivningar av olika roller som finns inom en förening eller ett förbund, tips på utbildningar men också mallar, guider och lathundar.

Lathund: Årsmöte

Ett årsmöte innebär förutom att genomföra själva mötet både för- och efterarbete. För att lättare komma ihåg vad som ska göras när har vi satt ihop en lathund som beskriver arbetet både inför, under och efter årsmötet. 

Om ni önskar, använd lathunden i ert arbete med ert årsmöte.

» Lathunden

Steg-för-steg-guide: Årsmöte 

Ett årsmöte behöver genomföras i en viss ordning, vilken ordning som gäller för er förening eller ert förbund ska stå i era stadgar. Ofta följer ordningen ett och samma mönster.

Utifrån det mönstret har vi skrivit en steg-för-steg-guide som förhoppningsvis kan vara till hjälp om man är osäker på hur man genomför eller deltar på ett årsmöte.

» Steg-för-steg-guiden

Att skriva en proposition

Styrelsen får lämna förslag på ärenden som ska behandlas av årsmötet. Det kan vara förslag på en ändring av stadgarna, inval av en ny idrott eller något annat som de tycker att föreningen eller förbundet ska göra eller prioritera framöver. Ett förslag från styrelsen kallas proposition.

För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om propositionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva propositioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per proposition och skriv tydliga att-satser.

» Propositionsmall

Att skriva en motion

En motion är ett förslag på ett ärende som man önskar att årsmötet behandlar. Det kan t ex handla om förslag till en ändring av stadgarna, inval av en ny idrott eller något annat du som medlem tycker att föreningen eller förbundet ska göra eller prioritera. Alla som är medlemmar har rätt att skriva en motion.

För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion och skriv tydliga att-satser.

» Motionsmall

Organisationskarta

För att förstå hur idrottsrörelsen hänger ihop har vi på Svenska Budo & Kampsportsförbundet tagit fram en organisationskarta. Kartan beskriver de olika relationerna som finns inom både SB&K, mellan förening, underförbund, specialidrottsdistriktsförbund och SB&K.

Kartan beskriver också relationerna mellan SB&K och Riksidrottsförbundet samt internationella idrottsförbund.

» Se större organisationskarta

Årshjul för föreningar

Ett årshjul kan fungera som en årskalender, där man skriver upp viktiga datum och på så sätt kan få en överblick över vad som ska ske när under ett år.

I ett årshjul för föreningar har vi samlat datum som är viktiga för våra medlemsföreningar att komma ihåg, exempel på sådana datum är när LOK-stödet ska rapporteras in eller medlemsavgiften ska vara betald.  

» Läs mer

Handlingsplan

Har ni en idé, ett projekt eller en utvecklingsplan som ni vill genomföra? Genom att använda en handlingsplan kan arbetet bli mer överskådligt.

I handlingsplanen skriver ni in vad som ska göras, när det ska göras och vem det är som ska göra det. På så sätt blir planen för arbetet tydlig och risken för missförstånd kan minska.

» Se mall för handlingsplan

51
43
52