Distrikt

Likt många förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de geografiskt är hemmahörande. RF:s distrikt är i princip desamma som de svenska länen, medan SB&K har nedanstående sju distrikt.

Distrikt Mellan

Distrikt Mellan utgörs av Dalarnas län, Värmlands län, Södermanlands län, Örebro län, Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

Kontakt: Lars-Göran Andersson
Mail: ordforande@budokampsportmellan.se
Tel: 070-681 37 69

Web: budokampsportmellan.se

Årsmöte
 Årsmöteshandlingar

Distrikt Nedre Norr

Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och Västernorrlands län.

Kontakt: Magnus Larsson
Mail: magnus.larsson@kampidrottnedrenorr.se

Web: kampidrottnedrenorr.se

Årsmöte
Årsmöteshandlingar

Distrikt Skåne

Skånes Budo & Kampsportsförbund utgörs av Skåne län.

Kontakt: Martin Jönsson
Mail: martin.jonsson@swekempo.com

Web: www.budonet.nu

Årsmöte
Årsmöteshandlingar

Distrikt Stockholm/Gotland

Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund utgörs av Stockholms län och Gotlands län.

Kontakt: Peder Finnsjö
Mail: ordf@stockholm.budokampsport.se

Web: sthlmbudokampsport.se

Årsmöte
Årsmöteshandlingar

Distrikt Väst

Distrikt Väst utgörs av Västra Götalands län och Hallands län.

Kontakt: Kampsport Väst Kansli
Mail: info@kampsportvast.se

Web: kampsportvast.se

Årsmöte
Årsmöteshandlingar

Distrikt Öst

Distrikt Öst utgörs av Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län.

Kontakt: Joakim Hedström
Mail: ordforande@kampsportost.se

Web: kampsportost.se

Årsmöte
Årsmöteshandlingar

Distrikt Övre Norr

Distrikt Övre Norr utgörs av Norrbottens län och Västerbottens län.

Kontakt: Christer Gardelli
Mail: christer@bujinkan-lulea.se

 

13
8
18