Distrikt

Likt många förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. RF:s distrikt är i princip desamma som de svenska länen, medan SB&K har nedanstående sju distrikt.

Distrikt Mellan

Lars-Göran Andersson
070-681 37 69
ordforande@budokampsportmellan.se

budokampsportmellan.se

Årsmöte 2017 – 4 mars
Årsmöteshandlingar

Distrikt Nedre Norr

Magnus Larsson
magnus.larsson@kampidrottnedrenorr.se

kampidrottnedrenorr.se

Årsmöte 2017 – 4 februari
Verksamhetsberättelse
Propositioner

Distrikt Övre Norr

Christer Gardelli
christer@bujinkan-lulea.se

Distrikt Öst

Jennie Hedrén Hasselros
073-550 15 25
ordforande@kampsportost.se

kampsportost.se

Årsmöte 2017 – 5 mars
Årsmöteshandlingar 

Distrikt Väst

Dario Lopez-Kästen
dario@kampsportvast.se

kampsportvast.se

Årsmöte 2017 – 25 februari
Mer information

Distrikt Skåne

Sabrina Sedin
070-6791783
sabrina_sedin@hotmail.com

http://www.budonet.nu

Årsmöte 2017 – 19 mars

Stockholm/Gotland

Peder Finnsiö
ordf@stockholm.budokampsport.se

http://stockholm.budokampsport.se

Årsmöte 2017 – 19 mars
Mer information

20
23
14