Distrikt

Likt många förbund inom Riksidrottsförbundet (RF) har SB&K en uppdelning av landet i distrikt med självständiga distriktsförbund. SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de geografiskt är hemmahörande.

Distrikt Mellan

Distrikt Mellan utgörs av Dalarnas län, Värmlands län, Södermanlands län, Örebro län, Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

Kontakt: Anders Pettersson, ordförande
E-post: ordforande@budokampsportmellan.se
Hemsida: budokampsportmellan.se

Distrikt Nedre Norr

Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och Västernorrlands län.

Kontakt: Magnus Larsson, ordförande
E-post: magnus.larsson@kampidrottnedrenorr.se
Hemsida: kampidrottnedrenorr.se

Distrikt Skåne

Skånes Budo & Kampsportsförbund utgörs av Skåne län.

Kontakt: André Angantyr, ordförande
E-post: styrelse@skanesbudokampsport.se
Hemsida: skanesbudokampsport.se

Distrikt Stockholm

Stockholms Budo & Kampsportsförbund utgörs av Stockholms län och Gotlands län.

Kontakt: Peder Finnsjö, ordförande
E-post: ordforande@sthlmbudokampsport.se
Hemsida: sthlmbudokampsport.se

Distrikt Väst

Distrikt Väst utgörs av Västra Götalands län och Hallands län.

Kontakt: Kampsport Väst Kansli
E-post: info@kampsportvast.se
Web: kampsportvast.se

Distrikt Öst

Distrikt Öst utgörs av Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län.

Kontakt: Joakim Hedström, ordförande
E-post: ordforande@kampsportost.se
Hemsida: kampsportost.se

Distrikt Övre Norr

Distrikt Övre Norr utgörs av Norrbottens län och Västerbottens län.

Kontakt: Christer Gardelli
E-post: christer@bujinkan-lulea.se

 

Karta över distrikten

Sverigekarta med översiktlig indelning av länen i de sju distrikten.

» Se kartan

1
5
4