Demokratidrott

Projektet syftar till att se över och utveckla föreningsläran och föreningsdemokratin inom förbunden, föreningarna och bland dess medlemmar. SB&K vill med projektet försöka göra det föreningsdemokratiska arbetet hos föreningarna enklare och mer lättillgängligt. Förhoppningen är att fler ska känna sig mer inkluderade och i högre utsträckning vilja delta i den demokratiska föreningen. 

Projektbeskrivning

Demokratidrott är ett projekt som sträcker sig från den 1 mars 2021 till den 31 mars 2023. Projektet syftar till att via förenklande former upprätthålla den demokratiska föreningen samt tillgängliggöra föreningens demokratiska processer. Målen med projektet är att värna om föreningsdemokratins fundament och samtidigt göra demokratin mer begriplig och lättillgänglig. Projektet finansieras genom projektstöd från Riksidrottsförbundet.

Astrid Hultin Svensk var projektledare till den 31 januari 2022. Nu leds projektet av Mathias Schiemann.

 

Vad är föreningsdemokrati?

Föreningsdemokrati beskriver den demokrati som finns inom en förening samt hur den utövas. Med föreningsdemokrati menas att makten ligger hos föreningens medlemmar, som med rösträtt fattar beslut om föreningens verksamhet.

» Läs mer

 

Vad är föreningslära?

Föreningslära är ett samlingsnamn för allt som har med en förening att göra. Hur en förening fungerar, är organiserad och styrs är exempel på föreningslära. Dit brukar man även räkna föreningskunskap, föreningsrätt och föreningsjuridik.

» Läs mer

Tidigare arbete

Möte med medlemmar
Under hösten 2021 har projektledaren Astrid besökt bland annat Muaythai-förbundets ungdomsläger samt SB&K:s tränarutbildningar på Bosön. Detta för att berätta om Demokratidrotts syfte och arbete. Hon har även besökt Stockholms Taidoförenings träningsläger för barn, där en work-shop om föreningsdemokrati genomfördes.

Hon har även besökt Stockholms Taidoförenings träningsläger för barn samt en av förbundets Muaythai-föreningar, för att tillsammans med medlemmarna genomföra work-shops om föreningsdemokrati.

Djupintervjuer
Det har genomförs intervjuer med idrottsföreningar, underförbund och distriktsförbund. Även förbundsstyrelsen har intervjuats.

Kartläggning
Tre olika enkäter som bland annat berör ämnena föreningsdemokrati och föreningslära har skickats ut. En av enkäterna riktar sig till samtliga föreningsmedlemmar inom SB&K, den andra till underförbunden och den tredje till distriktsförbunden. Mer information om enkäterna samt hur du kan ta del av dem finner ni här.

Utvärdering av årsmöten
172 personer svarade på enkäten som gick ut till de 339 personer som hade registrerat en anmälan till något av förbundets årsmöten i mars 2021. Utvärderingen är ett steg i projektets kartläggning av föreningsdemokratin inom förbundet.

Information om utbildningar
Samtliga idrottsföreningar, underförbund och distrikt inom SB&K har kontaktats med guidning gällande relevanta kurser hos SISU Idrottsutbildarna.

Kontakt med RF-SISU och andra specialidrottsförbund
Projektledaren Astrid har löpande deltagit på olika digitala mötesplatser och samverkansträffar via RF-SISU. Bland annat deltog hon i den digitala nätverksträffen Projektstöd: Attraktiva former för engagemang, medlemskap och demokratiska processer samt i Digital Mötesplats Inkludering.

Material och verktyg

Taktiksnack
RF/SISU har tagit fram boken #Taktiksnack för dig som sitter i styrelsen i en idrottsförening. Den innehåller kunskap och tips om hur ni kan jobba med viktiga föreningsfrågor i ett modernt samhälle.

» Mer information

Introduktionsutbildning för föreningsledare
Utbildningen innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus. Introduktionsutbildningen kan du genomföra själv eller tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller vilka åldrar som finns i just din förening.

» Mer information

Kontakt

Projektledare Mathias Schiemann
schiemann@budo.se

Foto

Ola Westerberg
Bildbyrån

51
43
52