Verksamhetsberättelser

Här är de senaste årens verksamhetsberättelser för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, inklusive årsredovisningar och underförbundens verksamhetsberättelser. De är i formatet PDF. Sedan 2010 innehåller de också ett antal artiklar och reportage från hemsidan under verksamhetsåret.

År 2003 bytte förbundet namn från Svenska Budoförbundet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Före år 2000 tillämpades brutet räkenskapsår: juli t.o.m. juni. Övergången skedde med det förlängda verksamhetsåret 1 juli 1998 – 31 december 1999.

För verksamhetsår utan länk saknas PDF.

 

3
5
6