Valberedning

Medlemmar

  • Anders Pettersson (ordförande)
  • Jöran Fagerlund
  • Irene Brändström

Nomineringar

Skickas till valberedningen senast den 15 januari.

Valberedningen presenterar sitt förslag senast 15 februari.

Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering.

Uppdrag

Valberedningens uppdrag består av två delar:

  • Att analysera och granska den sittande styrelsens arbete i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
  • Att presentera ett väl genomtänkt förslag på styrelse, revisorer och disciplinnämnd för medlemmarna på årsmötet.

Båda delarna i uppdraget kräver att valberedningen följer verksamheten i förbundet och dess styrelse och hela tiden söker efter personer som vill engagera sig i verksamheten.

Kontakt

valberedning@budo.se

51
43
52