Valberedning

Medlemmar

  • Jöran Fagerlund (ordförande)
  • Irene Brännström
  • Anders Pettersson

Kontakt

valberedning@budo.se

 

Uppdrag

Valberedningens uppdrag består av två delar:

  • Att analysera och granska den sittande styrelsens arbete i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
  • Att presentera ett väl genomtänkt förslag på ny styrelse för medlemmarna på årsmötet.

Båda delarna i uppdraget kräver att valberedningen följer verksamheten i förbundet och dess styrelse och hela tiden söker efter personer som vill engagera sig i verksamheten.

0
0
0