SB&K:s förtjänsttecken

Här kan du söka SB&K:s förtjänsttecken.

SB&K har, likt den övriga idrottsrörelsen, ett antal förtjänsttecken som utdelas till personer för deras gärning inom förbundet – vare sig det är centralt, i underförbund, distrikt eller klubbar. Ett poängsystem avgör vilket förtjänsttecken som kan erhållas. Det högsta förtjänsttecknet kan bara delas ut efter beslut av SB&K:s förbundsstyrelse.

SB&K:s förtjänsttecken

Här är alla sex förtjänsttecken i SB&K, deras utseende och poängen som krävs för dem.

  1. Silver – 100 poäng
  2. Guld – 200 poäng
  3. Guld med guldring – 300 poäng
  4. Guld med guldring och svart botten – 400 poäng
  5. Guld med guldring och röd botten – 500 poäng
  6. Guld med guldring och grön botten – 1.500 poäng

Här är en länk till den värderingstabell som visar vilka uppdrag i förbundet och dess klubbar som ger vilka poäng:

Värderingstabell för förtjänsttecken

Här är den blankett du använder för att ansöka om något av SB&K:s förtjänsttecken. Det går förstås också bra att söka för någon annan person, vilket lämpligen görs av klubbledare eller annan ansvarig.

Ansökningsblankett för förtjänsttecken

0
0
0