SB&K:s förtjänsttecken

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har likt många andra i idrottsrörelsen ett antal förtjänsttecken som utdelas till personer för deras gärning inom förbundet. Detta vare sig det har skett centralt, i underförbund, distrikt eller klubbar. Ett poängsystem avgör vilket förtjänsttecken som kan erhållas.

Värderingstabell

Ett poängsystem används för att beräkna vilket förtjänsttecken man når upp till. Olika roller inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet ger olika poäng. Man kan även tillgodoräkna sig poäng efter engagemang i såväl klubb, distrikt, underförbund som förbundsstyrelse.

» Värderingstabell för förtjänsttecken

Poäng per förtjänsttecken

Här är alla sex förtjänsttecken i SB&K, deras utseende och poängen som krävs för dem.

  1. Silver – 100 poäng
  2. Guld – 200 poäng
  3. Guld med guldring – 300 poäng
  4. Guld med guldring och svart botten – 400 poäng
  5. Guld med guldring och röd botten – 500 poäng
  6. Guld med guldring och grön botten – 1.500 poäng

Det högsta förtjänsttecknet kan bara delas ut efter beslut av SB&K:s förbundsstyrelse.

Ansökningsblankett

Här är den blankett du använder för att ansöka om något av SB&K:s förtjänsttecken. Det går förstås också bra att söka för någon annan person, vilket lämpligen görs av klubbledare eller annan ansvarig.

Blanketten kan ni antingen maila eller posta till kansliet (kontaktuppgifter).

» Ansökningsblankett för förtjänsttecken

51
43
52