Årsmöten

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras under mars månad varje år.

Årsmötesprotokoll

Under varje förbundsstämma förs protokoll, vanligtvis av en mötessekreterare. När protokollet är genomgånget och justerat av en eller flera justeringspersoner är det juridiskt bindande.

» Årsmötesprotokoll 1997–2021

Årsmöteshandlingar

Inför varje förbundsstämma sammanställs ett antal dokument – det kan till exempel vara propositioner, motioner och bilagor. Hit räknas också sådant som styr själva årsmötet.

» Årsmöteshandlingar 2017–2021

Förbundsstämman 2022

SB&K:s årsmöte kommer att genomföras digitalt den 26 mars 2022.

» Läs artikeln

Dokument:
» Kallelse
» Årsmöteshandlingar
» Valberedningens förslag
» Preliminär röstlängd

Övrig information:
» Rapport från Förbundsstämman 2021
» Information från valberedningen (2021-12-01)
» Så skriver man en motion

Foto: Bildbyrån.

Årsmöten för Underförbunden 2022

Mer information kommer att publiceras inför stämmorna.

ALLSTYLE

AIKIDO

ARMSPORT

BJJ

BUJINKAN

CAPOEIRA

FULLKONTAKTSKARATE

HEMA

JUJUTSU

KAMPIDROTT

KENDO

KICKBOXNING

KUNG FU & WUSHU

MMA

MUAYTHAI

SHORINJI KEMPO

SUBMISSION WRESTLING

TAIDO

Årsmöten för Distrikten 2022

Mer information kommer att publiceras inför stämmorna.

SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. Mer om distriktens indelning och kontaktuppgifter finns här.

DISTRIKT MELLAN

DISTRIKT NEDRE NORR

DISTRIKT SKÅNE

DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLAND

DISTRIKT VÄST 

DISTRIKT ÖST

DISTRIKT ÖVRE NORR
Ej aktivt.

6
3
3