Årsmöten

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras under mars månad varje år.

Förbundsstämman 2021

SB&K:s årsmöte kommer med anledning av coronapandemin att genomföras digitalt den 27 mars 2021.

Årsmötet startar 10:00.

» Information från valberedningen

» Så skriver man en motion

Foto: Bildbyrån.

 Förbundsstämman 13 juni 2020

» Handlingar till Förbundsstämman 2020
» Kallelse till Förbundsstämman 2020
» Preliminär röstlängd SB&K
» Dagordning SB&K

Bilagor
Alla bilagor som nämns i dagordningen finns i det samlade dokumentet Handlingar till Förbundsstämman 2020 ovan.
– Observera att bilaga 13 gällande medlemsavgifter för nästkommande år finns i uppdaterad version i det digitala mötet utifrån beslut på underförbundens respektive årsmöte.

Digitala handlingar

Handlingarna till Förbundsstämman tillhandahålls endast digitalt. Den som önskar handlingarna i pappersform ombesörjer detta på egen hand.

Protokoll förbundsstämmor
Protokoll från SB&K:s förbundsstämmor finns samlade i dokumentbanken.

» SB&K årsmötesprotokoll

Årsmöten för Underförbunden
Mer information kommer att publiceras inför stämmorna.

ALLSTYLE

AIKIDO

ARMSPORT

BJJ

BUJINKAN

CAPOEIRA

HEMA

JUJUTSU

KAMPKONST

KENDO

KICKBOXNING

KUNG FU & WUSHU

KYOKUSHIN

MMA

MUAYTHAI

SHORINJI KEMPO

SUBMISSION WRESTLING

TAIDO

Årsmöten för Distrikten
SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. Mer om distriktens indelning och kontaktuppgifter finns här.

DISTRIKT MELLAN

DISTRIKT NEDRE NORR

DISTRIKT SKÅNE

DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLAND

DISTRIKT VÄST 

DISTRIKT ÖST

DISTRIKT ÖVRE NORR
Ej aktivt.

0
0
0