Årsmöten

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras under mars månad varje år.

Årsmötesprotokoll

Under varje förbundsstämma förs protokoll, vanligtvis av en mötessekreterare. När protokollet är genomgånget och justerat av en eller flera justeringspersoner är det juridiskt bindande.

» Årsmötesprotokoll 1997–2023

Årsmöteshandlingar

Inför varje förbundsstämma sammanställs ett antal dokument – det kan till exempel vara propositioner, motioner och bilagor. Hit räknas också sådant som styr själva årsmötet.

» Årsmöteshandlingar 2017–2023 finns i dokumentbanken

Förbundsstämman 2023

Datum och plats
Lördag 25 mars 2023 klockan 14.00 på World Trade Center i Stockholm.

Dokument
» Preliminär röstlängd, publicerad 14 februari
» Kallelse, publicerad 23 februari
» Fullmakt 2023
» Årsmöteshandlingar, publicerad 10 mars

Övrig information
» Nyhetsflöde årsmöte

Foto: Bildbyrån.

Årsmöten för Underförbunden 2023

Datum och handlingar publiceras varefter de blir kända.

AIKIDO
Lördag 25 mars, 09:30, eller hybridmöte/Easymeet
Kallelse | Årsmöteshandlingar

ALLSTYLE
Söndag 12 mars, 15:00, fysiskt möte i Stockholm
Kallelse | Årsmöteshandlingar

ARMSPORT
Fredag 17 mars, 18:00, fysiskt möte i Vimmerby.
Kallelse | Årsmöteshandlingar

BJJ
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

BUJINKAN
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

CAPOEIRA
Lördag 25 mars, 10:00
KallelseÅrsmöteshandlingar

FULLKONTAKTSKARATE
Lördag 25 mars, 10:00
KallelseÅrsmöteshandlingar

HEMA
Söndag 26 mars, 13:00, digitalt möte
Kallelse | Årsmöteshandlingar

JUJUTSU
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KAMPIDROTT
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KENDO
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KICKBOXNING
Lördag 25 mars, 09.00, fysiskt möte i Göteborg
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KUNG FU & WUSHU
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

MMA
Lördag 18 mars, 15:00, digitalt
Kallelse | Årsmöteshandlingar

MUAYTHAI
Lördag 25 mars, 11:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

SHORINJI KEMPO
Lördag 25 mars, 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

SUBMISSION WRESTLING
Lördag 25 mars, 10:00. 
Söndag 7 maj, 12:00
Kallelse (ny) | Årsmöteshandlingar

TAIDO
Lördag 11 mars, direkt efter tävlingarna (TÖM) i Uddevalla.
Kallelse | Årsmöteshandlingar

Årsmöten för Distrikten 2023

Datum och handlingar publiceras varefter de blir kända.

SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är geografiskt hemmahörande. Mer om distriktens indelning och kontaktuppgifter finns här.

DISTRIKT MELLAN
Lördag 4 mars, 15.00
Kallelse | Årsmöteshandlingar
Digitalt möte.

DISTRIKT NEDRE NORR
Lördag 25 februari, 13.00
Fysiskt möte i Härnösand.
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT SKÅNE
Söndag 5 mars, 10.00
Fysiskt möte. 
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLAND
Lördag 11 mars, 14.00
Kallelse | Årsmöteshandlingar
Fysiskt möte.

DISTRIKT VÄST
Lördag 25 februari
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT ÖST
Lördag 25 mars, 17:00 eller via digital plattform
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT ÖVRE NORR
Ej aktivt.

51
43
52