Årsmöten

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras under mars månad varje år.

Årsmötesprotokoll

Under varje förbundsstämma förs protokoll, vanligtvis av en mötessekreterare. När protokollet är genomgånget och justerat av en eller flera justeringspersoner är det juridiskt bindande.

» Årsmötesprotokoll 1997–2022

Årsmöteshandlingar

Inför varje förbundsstämma sammanställs ett antal dokument – det kan till exempel vara propositioner, motioner och bilagor. Hit räknas också sådant som styr själva årsmötet.

» Årsmöteshandlingar 2017–2022

Förbundsstämman 2023

Datum och plats
Lördag 25 mars 2023 på World Trade Center i Stockholm.

Dokument
» Kallelse, publiceras senast 30 dagar innan stämman.
» Årsmöteshandlingar, publiceras senast 14 dagar innan stämman.

Övrig information
» Påminnelse från valberedningen: Dags att nominera inför 2023
» Information från valberedningen
» Nyhetsflöde årsmöte

Foto: Bildbyrån.

Årsmöten för Underförbunden 2023

Datum och handlingar publiceras varefter de blir kända.

Underförbunden erbjuds att genomföra sitt årsmöte i anslutning till SB&K:s den 25 mars. Sista svarsdag är den 1 december och efter det sätts ett tidschema utifrån inkomna svar.

AIKIDO
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

ALLSTYLE
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

ARMSPORT
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

BJJ
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

BUJINKAN
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

CAPOEIRA
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

FULLKONTAKTSKARATE
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

HEMA
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

JUJUTSU
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KAMPIDROTT
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KENDO
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KICKBOXNING
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KUNG FU & WUSHU
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

MMA
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

MUAYTHAI
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

SHORINJI KEMPO
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

SUBMISSION WRESTLING
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

TAIDO
Lördag 11 mars direkt efter tävlingarna (TÖM)
Kallelse | Årsmöteshandlingar

Årsmöten för Distrikten 2023

Datum och handlingar publiceras varefter de blir kända.

SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är geografiskt hemmahörande. Mer om distriktens indelning och kontaktuppgifter finns här.

DISTRIKT MELLAN
Lördag 4 mars klockan 15.00
Kallelse | Årsmöteshandlingar
Digitalt möte.

DISTRIKT NEDRE NORR
Lördag 25 februari klockan 13.00
Fysiskt möte i Härnösand.
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT SKÅNE
Söndag 5 mars klockan 10.00
Fysiskt möte. 
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLAND
Lördag 11 mars klockan 14.00
Kallelse | Årsmöteshandlingar
Fysiskt möte.

DISTRIKT VÄST
Lördag 25 februari
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT ÖST
Datum och tid
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT ÖVRE NORR
Ej aktivt.

1
0
0