Årsmöten

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras under mars månad varje år.

Årsmötesprotokoll

Under varje förbundsstämma förs protokoll, vanligtvis av en mötessekreterare. När protokollet är genomgånget och justerat av en eller flera justeringspersoner är det juridiskt bindande.

» Årsmötesprotokoll 1997–2020

Årsmöteshandlingar

Inför varje förbundsstämma sammanställs ett antal dokument – det kan till exempel vara propositioner, motioner och bilagor. Hit räknas också sådant som styr själva årsmötet.

» Årsmöteshandlingar 2017–2021

Förbundsstämman 2021

SB&K:s årsmöte genomfördes med anledning av coronapandemin digitalt via Easymeet Online den 27 mars 2021.

» Rapport från Förbundsstämman 2021

Dokument:
» Kallelse
» Årsmöteshandlingar
» Valberedningens förslag
» Preliminär röstlängd

Övrig information:
» Inför deltagande i SB&K:s årsmöte 
» Inför deltagande i digitalt årsmöte
» Information från valberedningen
» Så skriver man en motion

Foto: Bildbyrån.

Årsmöten för Underförbunden 2021
Samtliga stämmor sker digitalt via Easymeet Online. Anmälan enligt kallelse stänger sju dagar innan respektive möte.

AIKIDO
Söndag 7 mars 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

ALLSTYLE
Fredag 12 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

ARMSPORT
Måndag 22 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

BJJ
Tisdag 16 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

BUJINKAN
Onsdag 24 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

CAPOEIRA
Torsdag 18 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

FULLKONTAKTSKARATE
Fredag 19 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

HEMA
Söndag 14 mars 17:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

JUJUTSU
Lördag 20 mars 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KAMPKONST
Onsdag 10 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KENDO
Söndag 14 mars 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KICKBOXNING
Onsdag 17 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

KUNG FU & WUSHU
Tisdag 9 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

MMA
Tisdag 23 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

MUAYTHAI
Lördag 13 mars 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

SHORINJI KEMPO
Måndag 15 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

SUBMISSION WRESTLING
Torsdag 11 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

TAIDO
Torsdag 25 mars 19:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

Årsmöten för Distrikten 2021
SB&K:s föreningar är anslutna till de distriktsförbund där de är hemmahörande. Mer om distriktens indelning och kontaktuppgifter finns här.

DISTRIKT MELLAN
Lördag 27 februari 14:00
Kallelse + Årsmöteshandlingar

DISTRIKT NEDRE NORR
Lördag 20 februari 13:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT SKÅNE
Lördag 6 mars 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT STOCKHOLM/GOTLAND
Söndag 14 mars 14:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT VÄST 
Lördag 20 februari 12:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT ÖST
Söndag 14 mars 10:00
Kallelse | Årsmöteshandlingar

DISTRIKT ÖVRE NORR
Ej aktivt.

0
0
0