Vad är egentligen en utbildningskonsulent?

Sedan ett år har förbundet en utbildningskonsulent (tillika distriktssamordnare). Distriktsarbetet är ännu i sin linda men Magnus Karlsson har hunnit med en hel del utbildningsarbete. Läromedel till instruktörskurserna har uppdaterats, fler kurser har hållits, de har utvärderats grundligt och mycket annat. Från maj kommer Magnus att vara föräldraledig i åtta månader och därför söker förbundet en vikarie för honom. Men vad innebär det egentligen att vara utbildningskonsulent?

3 mars 2009  |  Tony Svensson

Sedan ett år har förbundet en utbildningskonsulent (tillika distriktssamordnare). Distriktsarbetet är ännu i sin linda men Magnus Karlsson har hunnit med en hel del utbildningsarbete. Läromedel till instruktörskurserna har uppdaterats, fler kurser har hållits, de har utvärderats grundligt och mycket annat. Från maj kommer Magnus att vara föräldraledig i åtta månader och därför söker förbundet en vikarie för honom. Men vad innebär det egentligen att vara utbildningskonsulent? Magnus försöker förklara..