Här tränar vår ordförande

Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd är en flitig utövare av aikido sedan 1972. Budokampsport.se besökte Enighet Sportcenter i Malmö för att få se honom röra sig på en matta.

Enighet Sportcenter är en unik plats. I den stora anläggningen utövas många olika kampsporter under samma tak till ett sammanlagt medlemsantal uppemot 3000.

Enighet grundades redan 1892 men aikido kom dit först 1991, när Stefan Stenudd flyttade till Malmö och satte igång träningen. Denna tisdagskväll instruerar han en liten grupp, som har förmått att ignorera sommarvädret.

26 augusti 2009  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd är en flitig utövare av aikido sedan 1972. Budokampsport.se besökte Enighet Sportcenter i Malmö för att få se honom röra sig på en matta.

Enighet Sportcenter är en unik plats. I den stora anläggningen utövas många olika kampsporter under samma tak till ett sammanlagt medlemsantal uppemot 3000.

Enighet grundades redan 1892 men aikido kom dit först 1991, när Stefan Stenudd flyttade till Malmö och satte igång träningen. Denna tisdagskväll instruerar han en liten grupp, som har förmått att ignorera sommarvädret.

   – Öppna porten för angriparen, uppmanar han de tränande. Se till att impulsen går åt rätt håll.
Samtidigt kastar Stefan sin träningspartner i en tystlåten kullerbytta.

Dagens träningspass är inget extraordinärt. Stefan improviserar alltid sina träningar, så något speciellt fokus på vad som ska nötas in blir mest en efterkonstruktion.
    – Denna kväll skulle man kunna säga att vi övade lite på nödvändigheten att öppna för partnerns kraft genom att ge plats för den.

Det användes bland annat i en övning då partnern höll sin kamrat i ett stadigt grepp om jackan, och blev fälld genom en smidig undanmanöver.

En upplevelse
Att kalla aikido en ”kampsport” med betoning på sport är lite missvisande. I aikido finns inget tävlingsmoment. Bara träning och tradition. Så benämningen ”kampkonst” torde vara mer på sin plats. Vad som lockar i aikidon är för Stefan väldigt många olika komponenter.
   – Oj, det är mycket, det! För mig är det framför allt att aikido ständigt fortsätter att fascinera. Och inspirera.

Något som verkligen är både fascinerande och inspirerande är att träningspasset varken är köns-, ålders-, eller nivåindelat. Kvinnor, äldre män och tonåringar tränar alla tillsammans på samma gång.
   – Det blir en utmärkt läxa för livet, eftersom världen består av alla dessa människor i salig blandning. En av de riktigt stora poängerna med budo och kampsport är just att man kan träna tillsammans över köns- och åldersgränser.

Träningspasset lider mot sitt slut. Precis som i inledningen av det, rundas träningen av med en kortare meditation. Aikido är en upplevelse. Också vid sidan av mattan.

 Text och foto: Jonathan Broberg

1
5
4