Nya bestämmelser gällande medlemsföreningar i RF

Den 8:e september i år beslutade Riksidrottsförbundet att samtliga föreningar knutna till RF via bland annat Svenska Budo & Kampsportsförbund måste ha ett organisationsnummer.

I beslutet föreligger krav på förbunden inom SF att se över sina medlemsregister. För Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsklubbar innebär detta att samtliga klubbar, nya som gamla, måste skaffa ett giltigt organisationsnummer via Skatteverket.

14 oktober 2009  |  Jonathan Broberg

Den 8:e september i år beslutade Riksidrottsförbundet att samtliga föreningar knutna till RF via bland annat Svenska Budo & Kampsportsförbund måste ha ett organisationsnummer.

I beslutet föreligger krav på förbunden inom SF att se över sina medlemsregister. För Svenska Budo & Kampsportsförbundets medlemsklubbar innebär detta att samtliga klubbar, nya som gamla, måste skaffa ett giltigt organisationsnummer via Skatteverket.

Så här skriver RF via idrottsinfo.rf.se:
Det blir allt viktigare att förvissa sig om att de föreningar som är medlemmar i RF:s medlemsförbund uppfyller de krav som ställs på demokratiska ideella föreningar. Hela bidragssystemet utgår från att mottagarna uppfyller de krav som vi uppställer i våra stadgar. RS anser att detta är en trovärdighetsfråga för hela idrottsrörelsen. I den samrådsgrupp RF har tillsammans med Skatteverket (SkV) har frågan om organisationsnummer diskuterats som ett led i möjligheten för SkV att kunna nå ut med nödvändig skatte- och avgiftsinformation.

Mot denna bakgrund och på RS förslag beslutade RF-stämman 2009 att i 8 kap. 1 § punkt 1. RF:s stadgar införa ett krav på organisationsnummer för förenings medlemskap.

Mer information finner ni här!

Här finns information om hur du skaffar dig ett organisationsnummer (så kallad juridisk person).

Text: Jonathan Broberg

2
8
10