15 februari – sista dagen för att söka LOK-stöd


För många föreningar har den ekonomiska biten fallit på plats genom att föreningen har sökt LOK-stöd. Fortfarande kan man söka LOK-stöd för hösten 2009 och det kan man göra ända till den 15 februari.

8 december 2009  |  Jonathan Broberg

För många föreningar har den ekonomiska biten fallit på plats genom att föreningen har sökt LOK-stöd. Fortfarande kan man söka LOK-stöd för hösten 2009 och det kan man göra ända till den 15 februari.

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 2009 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.

Så här söker du LOK-stöd >>

Vid frågor om LOK-stöd, klicka här >>

Text: Jonathan Broberg


 

 

51
43
52