Motioner till årsstämman

Årets årsstämma infaller den 20 mars. Men redan den 15 januari är det sista dagen att skicka in motioner till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Motionerna kan inskickas via vanligt brev till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Ölandsgatan 42, 116 63, Stockholm. Eller mejlas till info@budokampsport.se, dock måste motionärens namn och underskrift framgå.


14 december 2009  |  Jonathan Broberg

Årets årsstämma infaller den 20 mars. Men redan den 15 januari är det sista dagen att skicka in motioner till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Motionerna kan inskickas via vanligt brev till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Ölandsgatan 42, 116 63, Stockholm. Eller mejlas till info@budokampsport.se, dock måste motionärens namn och underskrift framgå.

Motionernas måste således vara oss tillhanda senast den 15 januari. Enligt Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar är det underförbundsstyrelse, distriktsförbundsstyrelse samt föreningar anslutna till förbundet som har rätt att skicka in motion.
 

0
0
0