Förnyat antidopingprogram


Svenska Budo & Kampsportsförbundet reviderar just nu det befintliga antidopingprogrammet, som givetvis kommer publiceras här på hemsidan inom en snar framtid.

SB&K kan stolt presentera att våra 22 idrotter aldrig haft ett dopingfall. Det kommer Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbeta hårt för att så även blir i framtiden.

13 januari 2010  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet reviderar just nu det befintliga antidopingprogrammet, som givetvis kommer publiceras här på hemsidan inom en snar framtid.

SB&K kan stolt presentera att våra 22 idrotter aldrig haft ett dopingfall. Det kommer Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbeta hårt för att så även blir i framtiden.

51
43
52