Lugn årsstämmaEfter de många och stora förändringarna under Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma ifjol blev årets dito nästan en ren formalitet i sammanhanget. Styrelsen omvaldes, ett par nya valdes in och stämningen var hög under hela stämman.

23 mars 2010  |  Jonathan BrobergEfter de många och stora förändringarna under Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma ifjol blev årets dito nästan en ren formalitet i sammanhanget. Styrelsen omvaldes, ett par nya valdes in och stämningen var hög under hela stämman.

Det blev inga drastiska förändringar, egentligen inga förändringar alls, då Svenska Budo & Kampsportsförbundet i helgen hade årsstämma.

Snarare har verksamhetsåret 2009 mer handlat om att arbeta in de nya rutiner som årsstämman i fjol fastställde.
   – Det var god stämning och god ordning, utan något bråk och tjafs vilket jag har varit med och upplevt förr i det här förbundet, sade mötesordföranden och den forna förbundsordföranden Erik Åsbrink.

Stämman inleddes under dagen med att de flesta underförbunden hade sina egna årsstämmor, som utav rapporter verkar ha gått lugnt till de också.

Mike Wall, som var samordnare för stämman, hade satt ihop ett friskt och trevligt uppvisningsprogram med uppvisningar i  bland annat kyudo, ju-jutsu, jodo. Sedan startade själva stämman.

Styrelsen sitter kvar
Den sista december 2009 lämnade karate Svenska Budo & Kampsportsförbundet och bildade ett eget Specialförbund direkt under RF. Detta medförde en del personella förändringar i såväl förbundsstyrelsen som i distriktsförbunden.

Årsstämman hade därför i uppgift att välja, som brukligt, en styrelse och så här blev det.

Ordförande
Stefan Stenudd (omval)

Ledamöter
Raili Bükk (omval)
Fredrik Gundmark (nyval)
Arnela Hadzisulejmanovic (nyval)
Maria Mossberg (omval)
Daniel Norrgård (omval)
August Wallén (nyval) 

Fredrik Eriksson, som föreslagits, valde att inte kandidera som en ledamot.

Valberedningens ordförande Jöran Fagerlund föreslog att fortsätta använda Ernst & Young som revisorer, vilket stämman också godtog. Däremot kliver Jonathan Askevall och Lillemor Setting av från valberedningen.

Ingen motion hade inkommit till årsstämman, dock drog förbundsjurist Daniel Norrgård igenom propositionsförslaget på stadgeändringar. Årsstämman valde att bifalla dessa så när som på en punkt; den nya distriktsindelningen där förslaget var större och färre distrikt. På årsstämmans begäran kommer distriktsindelningen av Norrland att delas i två delar, ett övre Norrland och ett nedre Norrland.

Stefan Stenudd blir således ordförande ytterligare ett år och han menar att det året ska bli minst lika roligt som det som var.
– Först och främst är det glädjande att våra medlemmar har förtroende för styrelsen. Vi fortsätter att jobba för att våra idrotter ska uppmärksammas som de förtjänar i media, och firar under hela året att förbundet fyllt 50.

Text och foto: Jonathan Broberg