Glima och aikido kliver in i SM-veckan


Idag kliver så de två första av fyra SB&K-idrotter in i SM-veckan. Det är glima som mellan 13.00-15.00 kommer ha sitt SM. Platsen för SM i glima är ”brottet” i Halmstad – och SVT direktsänder från Glima-SM.

Även aikido gör entré under SM-veckan idag. Klockan 15.30, 16.30 och 18.30 har den nationella uppvisningsgruppen uppvisning i Picassoparken.

30 juni 2011  |  Jonathan Broberg


Idag kliver så de två första av fyra SB&K-idrotter in i SM-veckan. Det är glima som mellan 13.00-15.00 kommer ha sitt SM. Platsen för SM i glima är ”brottet” i Halmstad – och SVT direktsänder från Glima-SM.

Även aikido gör entré under SM-veckan idag. Klockan 15.30, 16.30 och 18.30 har den nationella uppvisningsgruppen uppvisning i Picassoparken.

51
43
52