Nominera förslag till valberedningen – senast 14 mars

27 februari 2015  |  Jonathan Broberg

På stämman i mars skall en förbundsordförande, en styrelse, en revisor och en revisorssuppleant väljas. Valberedningen vill därför ha in nomineringar till dessa poster.

Det går att nominera ända fram till stämman men för att vi skall kunna ta med nomineringarna i förslaget vi kommer att presentera inför stämman vill vi ha dem senast den 14 mars.

Det räcker med ett namn och en klubb fast det underlättar om den som nominerar också skriver en kort motivering. Kontakta gärna den ni vill nominera och fråga om hen ställer upp.

Valberedningen betraktar alla poster som obesatta och vår uppgift är att presentera ett samlat förslag av de vi tror bäst kan leda förbundet under 2015. 

Skicka era nomineringar
Då SB&K organiserar 23 idrotter i 14 underförbund med klubbar över hela landet är en bredd i erfarenheter, åldrar och geografisk spridning önskvärd. Inom kampsorterna tränar kvinnor och män tillsammans oftare än i någon annan idrott. Därför är det angeläget med en jämställd förbundsstyrelse. 

Skicka era nomineringar till valberedning@budokampsport.se senast 14 mars. Frågor besvaras av Jöran Fagerlund, sammankallande i valberedningen, på 0736-450052.

2
8
10