Motionera mera

17 december 2018  |  Annie Bondefelt

Årsmötet 2019 närmar sig och alla föreningar, distrikt och underförbund har möjligheten att lämna in motioner inför sammankomsten. För att förenkla processen finns en förklaring av tillvägagångssättet nedan.

Föreningar, distrikt och underförbund har enligt Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar rätt att lämna ett eller flera förslag till SB&K:s årsmöte. Ett sådant förslag kallas för motion. För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Som ett stöd har vi tagit fram en motionsmall som kan fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen ska behandlas.

Hur man skapar en motion
1. Hämta motionsmallen

2. Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den skall kunna användas i årsmötets föredragningslista samt protokoll.

3. Bakgrund
Ange relevant bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och beskriv problemet.

4. Motivering
Varför finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem.

5.Bedömning
Föreslå en lösning på problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

6. Förslag till beslut, yrkande
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. ”Att”-satsen ska vara tydligt formulerad så att den inte kan misstolkas.

7. Undertecknande
Fyll i namnet på motionsställaren (förening/distrikt/underförbund).
Underteckna motionen samt skriv namnförtydligande.

8. Skicka motionen
Motionen skickas till Svenska Budo & Kampsportsförbundet senast den 15 januari på mail info@budokampsport.se eller per post till

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

LADDA NER
Hämta motionsmallen (PDF) här.
Önskas motionsmallen i word, kontakta info@budokampsport.se

ÅRSMÖTET 2019
Svenska Budo & Kampsportsförbundet genomför årsmöte den 23 mars 2019, mer info här.

Text: Sofia Arnbom
Foto: Arkivbild

En kommentar

13
8
18