Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan RF och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

22 januari 2020  |  Annie Bondefelt

Ansökningskriterier
– Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.
– Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå.
– Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendiumåret 2020/2021

Mer information och ansökningsformulär finns här.
Sista ansökan för studieåret är den 2 maj.

Text: Annie Bondefelt
Foto: Bildbyrån

0
0
0