Fördjupningskurs i Physical literacy arrangerad i helgen

Under helgen arrangerade MotoriQ och SB&K en fördjupningskurs i Physical Literacy. Professor Dean Kriellaars besökte Stockholm och höll utbildningen för de över 50 deltagarna.

27 januari 2020  |  Annie Bondefelt

Fokus under kursen var att fördjupa sig inom Physical literacys fyra hörnstenar, kompetens, självförtroende, deltagande och glädje.
Deltagarna fick testa att interagera med varandra socialt samtidigt som de aktiverade både hjärna och muskler. Målet var att ge deltagarna en bredare förståelse för Physical literacy och konkreta verktyg för hur de kan implementera metoden genom olika övningar i sin förening och i sin vardag.

Vill du veta mer om MotoriQ och Physical literacy? Besök motoriq.se

Text & foto: Annie Bondefelt

0
0
0