Rapport från RF:s föreläsning om kosttillskott och dopingrisk

ANTIDOPING | Under två dagar 22–23 oktober pågår Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens. Två av talarna under den första dagen var idrottsnutritionisten Emma Lindblom och chefen på Svensk Antidoping Christine Helle. Då antidoping är en av de viktigaste frågorna för SB&K så kommer här en sammanfattning av deras föreläsning ”Hur ska vi tänka kring kosttillskott och dopingrisk?”.

23 oktober 2020  |  Mats Lilja

Emma Lindblom, idrottsnutritionist på RF Elitidrottstöd, betonade i sitt anförande att en balanserad kosthållning är grunden för alla idrottare.

Hennes åsikt är att man behöver egentligen inga tillskott om man äter en balanserad kost. Har man brist på någonting i kroppen, exempelvis vitaminer, så är rådet att gå till en läkare för att få detta utrett.

Hon gav också sin syn på ergogena hjälpmedel, det vill säga produkter som sägs ha en prestationshöjande effekt. Enligt Lindblom påverkar dessa den totala idrottsliga prestationen bara någon eller några få procent och bör endast vara aktuella för den yppersta eliten.

Man måste också alltid ha i beaktning att det finns klara baksidor med dessa hjälpmedel.

– Är det värt möjligheten till 1% förbättring att utsätta sig för riskerna med dessa tillskott, frågar sig Emma Lindblom.


Christine Helle är utbildad dietist och har tidigare varit verksam i den norska idrottsrörelsen under många år. Sedan 2018 är hon chef för Svensk Antidoping.

Hon konstaterandet att 15–20% av de svenska dopingfallen de senaste 10 åren har orsakats av kosttillskott.

– Många idrottare har fått sina karriärer förstörda då man inte haft koll på tillskotten.

Det är stor skillnad på olika kosttillskott och risken finns att man får i sig dopingklassade substanser. Allra störst risk för detta är vid användning av preparat som marknadsförs med att de ger effekt på muskeltillväxt, fettförbränning, hormonreglering och energinivån.

Enligt Helle kan inget kosttillskott garanteras vara fri från dopingklassade substanser. Risken kan reduceras när producenter kvalitetssäkrar sina kosttillskott enligt ett certifieringssystem men även dessa system kan vara bristfälliga enligt henne.

Avslutningsvis så tryckte chefen för Svensk Antidoping på att utövaren själv är ansvarig för intag av dopingklassade substanser – även om dessa kommer från kosttillskott.


Svensk Antidoping har mer information om kosttillskott på sin hemsida.

Text: Mats Lilja
Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52