Så var Riksidrottsforum 2020

SB&K | I helgen genomfördes årets RIF – den här gången på distans. Den pågående coronapandemin satte givetvis sin prägel på programmet men det fanns också gott om andra frågor som lyftes.

10 november 2020  |  Mats Lilja

Totalt deltog 260 delegater från idrottsrörelsen framför sina datorskärmar, där Svenska Budo & Kampsportsförbundet representerades av ordföranden Fredrik Gundmark samt styrelseledamöterna Elin Bladh och Musse Hasselvall.

– Totalt sett var det bra. Intressanta diskussioner och en bra möjlighet att diskutera och ge vår syn på idrottens framtida vägval, säger Fredrik Gundmark.

– Det fungerade bra med tekniken men visst saknade jag minglet och snacket mellan arbetspassen. Det var också lite svårt att få en överblick och känsla för hur gruppdiskussionerna gick i andra grupper. Det hade varit intressant att få veta.

Enligt SB&K:s ordförande hade forumet ett perspektiv bortom coronapandemin, med fokus fram till 2025. Men pandemin fanns med som en egen punkt på programmet och återkom även i andra diskussioner. Bland annat diskuterades stödinsatser och krisersättning till förbund och föreningar, berättar Gundmark.

– De olika utgångspunkterna för stödet diskuterades och vi fick möjlighet att ge synpunkter på dessa. Här kunde olika deltagare i grupperna lyfta perspektiv från den egna idrotten. Exempel på frågor som diskuterades var i vilken utsträckning antalet idrottsföreningar och idrotter fortsatt ska vara en faktor i stödets storlek och även hur stor del av stödet som ska vara verksamhetsstöd och hur mycket som ska vara projektstöd.

– Alla synpunkter från mötet tas nu vidare till Riksidrottsstyrelsen, som senare kommer tillbaka med hur stödet kommer fördelas.

Bakom kulisserna på det digitala Riksidrottsforum 2020.

Specialidrottsförbunden ser ju väldigt olika ut gällande antalet medlemmar, idrotter, föreningar etc. Är det svårt att hålla ihop idrottsrörelsen när det händer något så extraordinärt som coronapandemin?
– Jo, det är det på sätt och vis. Alla är överens om att samverkan är bra och att alla måste dra sitt strå till stacken. Samtidigt finns det väldigt skilda behov och utmaningar. Det kan handla om i vilken utsträckning råden för restriktioner i träning är för alla, även de där idrotten av naturen är enskilt och utomhus till exempel. Kampsporten har drabbats extra hårt i och med dess inslag av nära kontakt, åtminstone för många av våra idrotter. Detta har lyfts av både oss och av RF och vi hoppas att det även ska visa sig i framtida stöd.

Vilka frågor fick ni från SB&K möjlighet att ta upp?
– Vi lyfte bland annat lokalfrågan och att våra föreningar behöver hjälp och stöd gentemot privata hyresvärdar. För dessa föreningar är det svårare att får hyreslättnader under pandemin och behöver stöd i den frågan.

Bland övriga punkter som diskuterades i årets RIF märktes parasport, Strategi 2025 och elitidrottsstöd. Och inte minst arbetet med en ny antidopingorganisation, som kommer att vara separerad från idrottsrörelsen – på tiden enligt Fredrik Gundmark.

– Vi är troligtvis det enda landet i världen där antidopingorganisationen både finansieras och tillsätts av den idrott den är satt att granska. Så ur ett internationellt trovärdighetsperspektiv så är det nog på tiden att vi skiljer på idrottens organisation och antidopingverksamheten. Jag tycker att svensk antidopingarbete gör ett mycket bra och viktigt jobb men, som sagt, för den internationella trovärdigheten tror jag att detta är bra.

Nästa Riksidrottsmöte (RIM) är tänkt att hållas i Uppsala i maj 2021.

Text: Mats Lilja
Foto: Riksidrottsförbundet

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

2
8
10