Nyheter

Dags att söka årets första kompensationsstöd

CORONA | Idag öppnar Riksidrottsförbundet upp möjligheten att söka pengar från regeringens stödpaket för perioden januari–april 2021.

Förfarandet är i grunden det samma som under förra året. Information om stödet finns publicerat på Riksidrottsförbundets hemsida. En tidigare artikel på budokampsport.se om årets första stödperiod finns här.

En grundförutsättning för att kunna erhålla pengar är att den ideella idrottsföreningen är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet eller något annat idrottsförbund som tillhör RF. Föreningen måste också ha gjort en ekonomisk förlust på minst 1 000 kronor under perioden januari–april 2021 som en följd av coronapandemin (den gränsen har till i år sänkts från 10 000 kronor/kvartal).

Ansökningsomgången är öppen mellan 7 maj och 19 maj 12:00. Ansökan sker i IdrottOnline.

Det här kan idrottsföreningar få stöd för:

  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande exempelvis deltagarintäkter såsom, men inte avgränsat till, banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Föreningar måste i samband med ansökan redovisa vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste också verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa. Fullständiga regler finns i de länkade dokumenten längre ner.

För allmänna frågor kring stödet kan ni kontakta SB&K:s kansli på info@budokampsport.se.

För mer specifika frågor har RF-SISU en särskild e-postadress: kompensation@rfsisu.se.

Läs mer:
» Kompensationsstöd till idrottsföreningar
» Riktlinjer för kompensationsstödet
» Regelverk för kompensationsstödet
» Så ansöker du om kompensationsstöd för förening (video)

Text: Mats Lilja