Nyheter

SB&K:s årsstämma hålls digitalt den 26 mars 2022

ÅRSMÖTE. Precis som de två föregående stämmorna så kommer Svenska Budo & Kampsportsförbundets nästa årsmöte att hållas digitalt.
(Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån)

Datum är bestämt till lördagen den 26 mars 2022.

Andra viktiga datum inför årsstämman

 • 1 december 2021:
  Sista datum för valberedningen att meddela vilka i den nuvarande förbundsstyrelsen som avböjer omval.
 • 15 januari 2022:
  Sista datum för röstberättigade föreningar att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd.
 • 15 januari 2022:
  Sista datum för att skicka in motioner till stämman. Rätt att motionera har UF-styrelse, distriktsförbundsstyrelse samt föreningar i SB&K.
 • 31 januari 2022:
  Sista datum för föreningars medlemsrapportering och betalning till SB&K för att äga rösträtt på stämman.
 • 15 februari 2022:
  Sista datum för valberedningen att redovisa sitt förslag på kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd.
 • 12 mars 2022:
  Sista datum för att redovisa förbundsstyrelsens propositioner till stämman.

Underförbundens årsmöten

En förfrågan kommer att gå ut till förbundets 18 underförbund om digitala årsmöten i SB&K:s regi, precis som fallen var både 2020 och 2021.


Svenska Budo & Kampsportsförbundet