Nytt sätt att beräkna LOK-stödet

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET. Ny modell från årsskiftet där de första aktiviteterna ger störst stöd. Målet är att föreningar ska engagera fler barn och ungdomar.
(Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån)

30 december 2021  |  Mats Lilja

Från och med den 1 januari 2022 så förändras ersättningsmodellen gällande idrottsföreningars LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd). Det utgår till idrottsföreningar efter varje organiserad gruppaktivitet, vanligtvis en träning.

Deltagarstödet kommer nu att vara som högst (7,86 kronor per person) vid de två första aktiviteterna under en kalendervecka, för att därefter minska i storlek.

Dessutom så införs ett tak för bidragsberättigat deltagande. För barn 7–9 år kommer taket att vara tre aktiviteter per vecka, för åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter.

Förändringarna innebär att man som förening tjänar på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva mer. Detta är ett av sätten för svensk idrott att nå de uppsatta målen i Strategi 2025.

Varje ledarledd gruppaktivitet ges dessutom ett ledarstöd på 21 kronor. För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på ytterligare 5 kronor per aktivitet.

För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns, där är alla aktiviteter bidragsberättigade.

Idrottsföreningarna behöver inte göra någonting annorlunda med anledning av den nya beräkningsmodellen. Närvaroregistreringen sker precis som tidigare.

Nästa LOK-stödsperiod är 1 januari−30 juni 2022.

Mer information från Riksidrottsförbundet
» LOK-stöd (allmänt)
» LOK-stödet förändras 1 januari 2022
» Digital närvaroregistrering
» LOK på lätt svenska

Text: Mats Lilja

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57