Rapport från RF:s elitidrottskonferens

UTBILDNING. Förra veckan hölls RF:s elitidrottskonferens på Bosön. Fokus under årets konferens var det fortsatta arbetet för att nå målen till 2030 inom RF:s elitidrottssatsning.
– Jag tycker att konferensen var givande för oss som förbund, säger Elitidrottskommitténs ordförande Helena Plüss.

26 april 2023  |  Annie Carriage

I förra veckan hölls årets Elitidrottskonferens på Bosön i Stockholm. Årets upplaga hade fokus på tränarutveckling och utbildning, en viktig del i att nå målen i det idrottsövergripande elitidrottsprogrammet #elitidrott2030. Innehållet behandlade frågor kring utveckling av aktiva “från junior till senior”, strategisk ledning och management, praktiknära idrottsforskning och kompetensstöd till tränare, tränarkompetens och progression med mera.

SB&K representerades på konferensen av elitansvarig i styrelsen, Hans Edström, idrottskonsulent, Gabriella Ringblom samt Helena Plüss som är ordförande i Elitidrottskommittén.

– Jag tycker att konferensen var givande för oss som förbund. Den gav värdefulla insikter i vad vårt nästa steg är inom elitutveckling, både gällande praktiska moment som till exempel mätning av träning, samt teoretiska moment som ledarskapsfrågor och organisationsutveckling. Det ligger i linje med SB&K:s Elitidrottskommitténs påbörjade arbete kring elitfrågorna i förbundet, säger Helena Plüss till budokampsport.se

Och Gabriella Ringblom lägger till

– Utifrån ett ”fysiskt litteracitet”- perspektiv jag är glad att man ser till helheten och tänker långsiktigt för att få hållbara och framgångsrika elitsatsande aktiva och ledare. Framgång är inte bara att vinna medaljer utan även att få med sig kunskap, erfarenheter och relationer som man har glädje av resten av livet.

 

Text: Annie Bondefelt

2
8
10