ADV23: Statistik för dopingtester och bestraffningsärenden

ANTIDOPINGVECKAN. En uppdaterad bild av de senaste tillgängliga siffrorna gällande bland annat antal dopingtester inom svensk idrott.
(Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån)

6 juli 2023  |  Sofia Arnbom

Antal tester inom SB&K

Dopingtester planeras och genomförs av kontrollenheten hos Antidoping Sverige. Testning kan även beställas av andra idrotts- och antidopingorganisationer så som specialidrottsförbund, tävlingsarrangörer och internationella idrottsförbund.

Ett dopingprov kan genomföras både i samband med tävling och utanför tävling, det som kallas för out of competition (OOC). 

För SB&K har antalet tester och fördelningen av dem varierat under åren. Efter två år med lägre antal tester främst till följd av den pausade tävlingsverksamheten är antalet tester på väg mot tidigare nivåer. 

ÅR TÄVLING OOC TOTALT
2015 20 104 124
2016 44 83 127
2017 67 118 185
2018 97 87 184
2019 105 79 184
2020 16 54 70
2021 40 40 80
2022* x x 141


*För 2022 har vi endast tillgång till siffror för det totala antalet prov som genomförts. 

 

Antal tester inom svensk idrott

Antidoping Sverige uppger i sin verksamhetsberättelse för 2022 (sida 30) att de under 2022 genomförde totalt 3954 dopingprov vilket är något fler än året innan och i stort en återgång mot en genomsnittlig mängd sett över tid.

Skidor var det specialidrottsförbund (SF) som noterades för flest dopingtester med 308 stycken. Svenska Budo & Kampsportsförbundet, som 2021 hamnade på nionde plats, klättrade 2022 till sjätte plats sett till antal tester.

Antidopingarbetet fokuserar på det som bedöms vara riskidrotter varför det inte behöver finnas ett direkt samband mellan förbundets storlek och antal dopingtester.

FÖRBUND (SF) TOTALT URIN BLOD
Skidor 308 219 89
Friidrott 283 199 84
Fotboll 269 269 0
Ishockey 256 256 0
Handboll 200 200 0
Budo & Kampsport 141 120 21
Cykel 139 88 51
Skidskytte 137 84 53
Basket 130 130 0
Styrkelyft 120 107 13

 

Bestraffningsärenden

Antidoping Sverige uppger i sin verksamhetsberättelse för 2022 (sida 35) att sammanlagt har 15 dopingförseelser utretts och bestraffats under året, detta gäller alla idrotter inom Riksidrottsförbundet.

Bestraffningsärenden med koppling till SB&K är under utredning varför förbundsspecifika siffror för 2022 inte presenteras ännu. Antal bestraffningsärenden till och med 2021 finns att ta del av här.

Av de 15 bestraffningsärendena är 14 män och en är kvinna och vi kan se att över tid har antalet bestraffningsärenden såväl sett över alla idrotter som inom budo och kampsport en stark överrepresentation av män.

ÅR BESTRAFFADE MÄN BESTRAFFADE KVINNOR
2019 31 1
2020 5 0
2021 10 1
2022* 14 1


*Tre ärenden är under utredning, varav ett ärende rör en kvinna (april 2023).


För mer statistik

» antidoping.se
» idrottsstatistik.se

 

Text och statistik: Sofia Arnbom
Redigering: Mats Lilja, Sofia Arnbom

Notera att mobilanvändare kan behöva använda enheten i liggande läge för att se hela tabellerna.

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52