Kamplek i skolan

Kamplek i skolan är ett “testa och lära”-material där barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet och uppleva kampsportens positiva effekter.

Inom skolan är det idag vanligt att man förbjuder riskfulla lekar, däribland så kallad bråklek (kamplek). Detta trots den inom forskningen dokumenterade betydelsen för barns utveckling. Med anledning av det vill vi skapa en större förståelse för kamplek och kampsport inom skolan – för att barn inte ska gå miste om viktiga utvecklingsmöjligheter.

Vårt digitala material, som ni finner nedan, består av filmat material baserat på kamplek. Det material och den metod som används i materialet fungerar väl för en bred målgrupp med varierande ålder och passar alla barn i skolåldern. Den metod som lekarna bygger på är i grunden inkluderande för att skapa attraktiva tillfällen för fysisk aktivitet.

Barn från Gruvrisskolan deltar vid Idrottens dag den 24 september i Falun.          Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Riskfull lek

Kamplek i skolan bygger på det som inom forskningen kallas riskfull lek. Barn är aktiva utforskare som både letar efter och föredrar riskfulla lekar där de får testa sina förmågor. Riskfull lek delas in i sex kategorier: lek som innehåller höga höjder, lek som innehåller hög fart, lek som innehåller farliga verktyg, lek nära farlig natur, bråklek och lekar där barnen kan försvinna/gå vilse. Fördelarna med riskfyllda lekar är att barn omedvetet “lär för livet” och övar på att hantera risker av både fysisk och social karaktär.

Kamplek är ofta synonymt med det som sker på en kampsportsträning och är därför den typ av lek ”Kamplek i skolan” består av. Exempel på det är: att jaga varandra, att brottas, att skoj-fajtas, att fäktas, att klättra på varandra och andra liknande fysiska lekar.

Enligt forskning bidrar kamplek/bråklek till följande utvecklig hos individen. 

Leken lär oss kommunicera och interagera med andra. Vi lär oss förstå och hantera våra egna och andras känslor. Vi utvecklar empati, omtanke, självmedvetenhet, kritiskt och kreativt tänkande.

Här kan du läsa mer om riskfull lek

Istället för att säga bråklek kallar vi det för “kamplek”. Detta för att ordet bråk riskerar att förknippas med något negativt. De båda begreppen ska dock ses som synonyma med varandra.

Fysisk litteracitet

Aktiviteterna i Kamplek i skolan är framtagna enligt en fysisk litteracitet-modell. Fysisk litteracitet (physical literacy) är en metod för att skapa förutsättningar för varje individ att vilja och kunna delta i olika former av fysisk aktivitet. Det är en process som genom positiva utmaningar utvecklar rörelsekompetens, självförtroende och motivation till rörelse. Alla Kamplek i skolan-lekar är utformade efter denna metod för att deltagarna ska ska stärka sitt intresse för rörelse.

Här kan du läsa mer om fysisk litteracitet.

+1-utveckling

I stort sett alla aktiviteter i Kamplek i skolan erbjuder något vi kallar en +1-utveckling. Att bli utmanad och få göra sitt bästa bidrar till att lekar och aktiviteter upplevs som roliga. Samtidigt har alla individer olika förutsättningar och förmågor. Därför är det viktigt att erbjuda förslag på hur en aktivitet kan utvecklas och förändras så att alla blir utmanade på en nivå som passar. Att göra en sådan förändring kallar vi att göra en +1 på aktiviteten. Förändringar som föreslås kan ändra aktiviteten inte bara på ett fysiskt plan utan kan också ändra på förutsättningarna socialt eller mentalt.

Kamplek i skolan, aktiviteter

Nedan finns roliga lekar och aktiviteter som är lämpliga att använda på raster, under fritids och på idrottslektioner. 

Alla mot alla-kull

Denna lek går ut på att man ska kulla de andra deltagarna och försöka bli sist kvar.

Svarta hål

Leken går ut på att man ska försöka få sin motståndare att nudda ett av de svarta hålen på marken.

Anka, anka, gås

Leken går ut på att man ska ta någon annans plats genom att springa snabbast runt ringen.

Strumpbrottning

Leken går ut på att man ska försöka ta av motståndarens strumpor.

Armkrokskull

Leken går ut på att försöka undvika att bli tagen av jägaren.

Skattjakt

Leken går ut på att försöka stjäla en skatt eller att vakta skatten så att den inte blir stulen. 

Dödens träd

Leken går ut på att man ska försöka bränna ut de andra deltagare genom att få dem att nudda vid dödens träd.

Ormkull

Leken går ut på att en jägare ska försöka fånga ormens svans samtidigt som ormen rör på sig för att skydda svansen.

Servitören

Leken går ut på att man ska försöka få sin lekkamrat att tappa sin tallrik.

Hollywood-fajt

Leken går ut på att hjälten och superskurken i en Hollywoodfilm gör upp i en actionfylld och överdriven fajt.

Ninjafajt

Leken går ut på att försöka eliminera de andra deltagarna genom att slå dem på handen.

 

Kungens krona

Leken går ut på att man ska försöka få sin lekkamrat att tappa sin kungakrona.

Armkroksdragkamp

Leken går ut på att försöka dra hela det andra laget till andra sidan linjen.

Kontakt

Har du frågor och funderingar? Kontakta oss!

 

Pilo Sylin

Idrottskonsulent

pilo@budo.se

070- 714 43 64

51
43
52