Projektstöd IF, barn- och ungdomsidrott

Syfte och mål

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. 

Ansökan

Vi hanterar ansökningarna löpande.

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Projektstöd IF ska ni välja period Projektstöd IF B&U 2024/2025 samt den inriktning som ansökan avser.

För att kunna få ett Projektstöd IF måste föreningen:

  • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
  • Ha ett eget plusgiro- eller bankgirokonto.
  • Ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida.
  • Söka LOK-stöd eller på annat sätt kunna bevisa att föreningen bedriver verksamhet för åldrarna 7 till 25 år.

En förening kan söka ett eller flera inriktningar. Vid ansökan om flera inriktningar ska enskild ansökan för respektive inriktning skickas in.

För att ansöka om projekt inom Trygga idrottsmiljöer behöver föreningen en värdegrund. Ni ska bifoga era föreningsstadgar, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt årsredovisning/förvaltningsberättelse.

Ansökningar där handlingar saknas kommer avslås.

Återrapport

Förening ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

Förening som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.

Förening som inte redovisat erhållet stöd eller inte förbrukat bidraget är återbetalningsskyldig.

Foto: Anders Forngren/Bildbyrån.

Trygga idrottsmiljöer (upp till 75 000 kronor)

Trygg, jämställd och inkluderande idrottsmiljö

En värdegrund är en förutsättning för att kunna söka stödet.

Projekt initierat av unga. En projektgrupp på minst 4 personer (max en person över 25 år).

Målet med projektet ska vara att barn och unga (7-25 år) upplever föreningsidrotten som en trygg, jämställd och inkluderande verksamhet som de vill vara en del utav.

Möjligt bidrag upp till 75 000 kr.

Tips! Hör av er till er RF-SISU kontakt och kolla om de kan hjälpa till med ansökan.

Kampsportsskolan (upp till 30 000 kronor)

Syftet med Kampsportsskolan

  • Barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet genom kampleken
  • Barn får uppleva kampsportens positiva effekter genom kampleken
  • Ungdomar får möjlighet att prova på att vara ledare

Föreningar har olika förutsättningar och väljer därför själva över praktiska detaljer som till exempel dagar, tider och plats.

Föreningar får tillgång till utbildning, informationsbroschyr och mallar för marknadsföring.

Möjligt stöd att söka 30 000 kr.

Bidraget kan gå till lokalhyra, ledarförsörjning, marknadsföring, utrustning för Kampsportsskolan.

Avgränsningar

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kring Projektstöd IF kan ni kontakta SB&K:s verksamhetsledare:

Magnus Ledin
08-705 15 73
ledin@budo.se

5
13
16