Hannes Bergkvist, VM i kempo, kempo-submission (junior)

2 maj 2023  |  Jonathan Broberg

47
38
39