Försäkring

 

Försäkring utövare

Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K omfattas du som utövare av vår olycksfallsförsäkring hos Folksam om en skada skulle uppstå. Skyddet gäller även vid resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Försäkrade är alla medlemmar när de tränar och tävlar samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra med uppdrag för föreningen, distriktet, underförbundet eller förbundet. Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

Vid skada

Vid skada anmäler du det till Folksam på 0771-950 950. Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar.

Resa utomlands

Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse. Utlandsresa måste anmälas i förväg för att försäkringen ska gälla >> Anmälan utlandsresa

-> Folksams villkor olycksfallsförsäkring


Försäkring idrottsförening

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas alla föreningar av RF:s Grundförsäkring hos Folksam. Försäkringen är ett grundskydd och det är styrelsens ansvar att kontrollera om försäkringen måste kompletteras. Notera till exempel att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom, för detta har Folksam kompletteringsförsäkringar utifrån föreningens behov.

-> Folksams villkor grundförsäkring 


Kontakt

Folksam Idrott
Tel: 0771-950 950
folksam.sport@folksam.se

 

3
5
6