Ytterligare kosttillskott kan klassas som hälsofarligt

Publicerat 2012-07-18 av Jonathan Broberg


I en förordning till regeringen framställd av Statens Folkhälsoinstitut föreslås att 4-metylhexan-2amin, med akronym DMAA, förs upp på förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Troligen kommer regeringens beslut efter sommaren.

Här är förordningen.

 • 12
 • 3
 • 16
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj