Elitidrottsprogrammet

För att ta vara på, förstärka och föra en redan stark elitidrott framåt initierades 2015 en idrottsöverskridande elitsatsning inom förbundet. Övergripande syfte med satsningen är att utveckla den internationella konkurrenskraften.

Projektbeskrivning

SB&K Elitidrottsprogram är en idrottsövergripande satsning med fokus på landslagsverksamheten inom förbundets idrotter. Inom programmet erbjuds kompetens- och kvalitetshöjande insatser för fortsatt utveckling av individ och organisation.

» Helena Plüss berättar om SB&K:s elitsatsningar
» Elit & Utveckling:s projektledare summerar året som gått

Elit & Utveckling

Under 2022–2023 implementeras Elit & Utveckling (E&U), som är en förlängning av det tidigare projektet Landslagsstöd X. Satsningen ska vara ett stöd för seniora utövare som redan befinner sig på eller nära en internationell topp. Även juniora utövare som av sin landslagsledning bedöms ha möjligheten att nå internationell toppnivå som senior inkluderas.

Inledningsvis erbjuds plats för 30 aktiva med deras hemmatränare och landslagsledningar – 16 aktiva i Elitgruppen och 14 aktiva i Utvecklingsgruppen.

Inom E&U ska rymmas tester och fysträning för de aktiva, kompetens och erfarenhetsutbyte för hemmatränare samt generellt stöd för landslagsledningar utifrån behov.

Utöver E&U ska insatser för att underlätta kommunikation om elitverksamhet och dess utveckling mellan landslagsledning och styrelser genomföras.

» Allmän information om E&U
» Uttagna aktiva och tränare 
» Fyra aktiva om E&U

Fullständig information till exempelvis underförbundens styrelser och landslagsledningar gällande Elit & Utveckling finns på länken nedan.

» Elit & Utveckling 2022–2023 

Samling under ett av SB&K:s elitidrottsprojekt. Foto: Sanne Larsson.

Finansiering

Syftet med Riksidrottsförbundets landslagsstöd är att ge specialidrottsförbund så som SB&K förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften. Stödet består av två delar där Landslagsstöd X är det som möjliggör insatser inom elitidrottsprogrammet.

Landslagsstöd

Beräknas matematiskt utifrån uppgifter som respektive landslag rapporterar in till RF. Landslag som rapporterar in är inte garanterade stöd men rapportering är en förutsättning för möjligheten att erhålla stöd.

Landslagsstöd X

Baseras på dialoger där SB&K presenterar sin centrala elitutvecklingsplan. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet med representation från Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK).

» Läs mer hos Riksidrottsförbundet

Kontakt

Har ni några frågor om Svenska Budo & Kampsportsförbundets elitverksamhet kan ni kontakta sportchef Helena Plüss på pluss@budo.se.

51
43
52