Ämnen förekommande i olika kosttillskott är officiellt hälsofarliga

Publicerat 2012-09-06 av Jonathan Broberg

Regeringen har beslutat att klassificera ämnena DMMA, 5-it, 4-APB, 5-APB och 6-AP som hälsofarliga. Från och med 4:e september är detta också lagstadgat. 
”4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 döms till böter eller fängelse i högst ett år.”, står det i den nya lagen.


Så här står det i lagen som helhet:

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor:
”3 § Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.”
”4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 döms till böter eller fängelse i högst ett år.”
Till lagen hör ”Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor”. I den förordningen kommer enligt Socialdepartementet från och med den 4 september även DMAA, 5-IT, 4-APB, 5-APB, och 6-AP att listas.

Källa: foodmonitor.se

 • 17
 • 10
 • 25
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj
 • En medalj