Dags att nominera till förbundets styrelser

Den 21 mars samlas förbundet på Sheraton Hotel i Stockholm för att ha förbundsstämma. Förutom att diskutera och besluta i övergripande frågor ska både sektionernas och förbundets styrelser väljas. Redan nu står det klart att det blir några viktiga förändringar denna gång.

23 januari 2009  |  Tony Svensson

Den 21 mars samlas förbundet på Sheraton Hotel i Stockholm för att ha förbundsstämma. Förutom att diskutera och besluta i övergripande frågor ska både sektionernas och förbundets styrelser väljas. Redan nu står det klart att det blir några viktiga förändringar denna gång. Förbundets ordförande Daniel Petersson ställer inte upp för omval, inte heller förbundsstyrelsens ledamot Anders Pettersson, wushusektionens ordförande Hanna Sillén eller sekreterare Olle Bodin.

Har du ett förslag på en person som du vill nominera? Skicka det till respektive valberedning (se nedan) senast den 15 februari.