“Idrotterna får utrymme att tycka vad de vill”

26 mars 2009  |  Tony Svensson

Förbundets kassör Michael Bergman är en av dem som arbetat med att ta fram det nya förslaget till omorganisationen som enhälligt röstades igenom på lördagens stämma. Han anser att det bara ger fördelar till de underförbund som bildas. Liknande förslag lämnades redan 1999 men först nu kan det bli verklighet.

0
0
0