“Våra utbildningar står sig väldigt bra”

8 april 2009  |  Tony Svensson

Alla förbundets instruktörer har rätt till en bra instruktörsutbildning. Det var tanken med det utbildningssystem som sjösattes för sju år sedan. Sedan dess har ungefär 700 instruktörer gått kurserna och det nya utvärderingssystemet visar att deltagarna är väldigt nöjda. Gruppinstruktörskursen i Östersund som avslutades för två helger sedan är ett tydligt exempel på det.

51
43
52