”Det här blir en lycklig skilsmässa”

För darten krävdes tio försök, men för karaten gick ansökan om att bilda eget igenom på första Riksidrottsmötet. Sedan i dag finns möjlighet för båda dessa idrotter att skapa egna specialidrottsförbund inom RF.

17 maj 2009  |  Tony Svensson

För darten krävdes tio försök, men för karaten gick ansökan om att bilda eget igenom på första Riksidrottsmötet. Sedan i dag finns möjlighet för båda dessa idrotter att skapa egna specialidrottsförbund inom RF. Ännu är det mycket som ska falla på plats men ordförandena för Karateförbundet och Budo & Kampsportsförbundet är överrens om att detta är en lycklig skilsmässa och att det kommer att gynna bägge förbund.

I helgen träffades den svenska idrottsrörelsen i Visby för att ha Riksidrottsmöte (RIM). Näst sist på dagordningen fanns ansökan från karaten att bilda eget specialidrottsförbund och lämna Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K). Efter att representanter för såväl SB&K, karaten, taekwondo, boxning och skolidrott pläderat för deras sak fattas beslutet att bifalla ansökan med god marginal.
    – Det känns helt fantastiskt och det är mycket som ska falla på plats men det kommer att bli en lycklig skilsmässa, säger Svenska Karateförbundets ordförande Urban Andersson.
    Först den 1 januari 2010 kommer karaten att skiljas på riktigt från SB&K. Men även om planerna är att även i fortsättningen samarbeta när det finns anledning finns det mycket att göra för båda organisationer tills dess.
    – Nu behöver vi arbeta med att ta fram en bra organisation både för karaten och för SB&K och vår nya organisation kommer att likna SB&K:s. Vi har varit med att bygga förbundet sedan 1962 och det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt, säger Urban Andersson.
    SB&K:s ordförande Stefan Stenudd ser möjligheter med separationen:
    – Jag är säker på att detta gynnar både karaten och SB&K. Förbundet har inte kunnat jobba med karaten som de förtjänar med tanke på deras storlek, och ändå har de mindre idrotterna hela tiden hamnat i skuggan av dem, säger han. Det här kommer att lufta upp förbundet och det tror jag att medlemmarna kommer att märka. Separationen är vänskaplig och det blir ett annat läge nu när karaten kan välja att samarbeta.
    Enligt de beräkningar som gjorts kommer SB&K inte att behöva minska på kansliet eller räkna med att lida någon brist på resurser när karaten lämnar skeppet.
    – Jag är inte ett dugg orolig över förbundets tillväxt. De övriga 22 idrotterna växer så att det knakar och när karaten lämnar förbundet blir det mer plats att bre ut sig för dem, säger Stefan Stenudd.