Det blir gemensamt svenskt elitarbete

I slutet av förra veckan gick Svenska Olympiska kommittén (SOK) till slut med på det medlarförslag lagts fram för att samordna elitsatsningarna med Riksidrottsförbundet (RF). Tidigare har det talats om att SOK och RF skulle slås ihop men nu handlar arbetet om att bilda en gemensam styrgrupp. 135 miljoner kronor från regeringen för elitsatsningar inom idrotten står på spel.

16 juni 2009  |  Tony Svensson

I slutet av förra veckan gick Svenska Olympiska kommittén (SOK) till slut med på det medlarförslag lagts fram för att samordna elitsatsningarna med Riksidrottsförbundet (RF). Tidigare har det talats om att SOK och RF skulle slås ihop men nu handlar arbetet om att bilda en gemensam styrgrupp. 135 miljoner kronor från regeringen för elitsatsningar inom idrotten står på spel. Riksidrottsmötet på Gotland i maj beslutade att arbeta för “en idrottslig kraftsamling genom en gemensam central stödorganisation”. Läs vidare här

51
43
52