Nyheter

Vill du vara med och dela på 16 miljoner?

Nytt digitalt ansökningssystem: Två viktiga stöd till förbundets föreningars ekonomi är LOK och Idrottslyftet. LOK-stödets 24 kronor/sammankomst och 8 kronor/deltagare blev 2007 till över 13 miljoner kronor bara för föreningarna inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Och i sommar fördelas nästan 3,5 miljon kronor ut till förbundets föreningar i Idrottslyftet.

Nytt digitalt ansökningssystem: Två viktiga stöd till förbundets föreningars ekonomi är LOK och Idrottslyftet. LOK-stödets 24 kronor/sammankomst och 8 kronor/deltagare blev 2007 till över 13 miljoner kronor bara för föreningarna inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Och i sommar fördelas nästan 3,5 miljon kronor ut till förbundets föreningar i Idrottslyftet. Från och med i höst kommer det bara att gå att ansöka om LOK-stöd och pengar från Idrottslyftet genom RF:s nya IT-system IdrottOnline. Senast den 15 augusti måste de föreningar som är intresserade av pengarna ansluta sig.