Glöm inte att gå med i IdrottOnline

IdrottOnlineStrax är det semestermånad, då stora delar av Sverige gör halt. Många av våra klubbar har också uppehåll, eller i alla fall minskad träning. Kanske blir det lite beachbudo och Marin MMA i stället? Men hösten och allvaret lurar bakom hörnet.

Den 15 augusti ska klubbar som vill söka LOK-stöd vara registrerade på IdrottOnline.se, som är RF:s nya system för internet. Vi har fått veta av RF att man inte måste registrera sig där för att söka LOK-pengar, det ska även gå att göra t.ex. hos distriktsförbunden (mot en avgift) – men i praktiken är det nog tyvärr ordnat så att registrering på IdrottOnline.se är den jämförelsevis enklaste lösningen.

29 juni 2009  |  Kendoforbundet

IdrottOnlineStrax är det semestermånad, då stora delar av Sverige gör halt. Många av våra klubbar har också uppehåll, eller i alla fall minskad träning. Kanske blir det lite beachbudo och Marin MMA i stället? Men hösten och allvaret lurar bakom hörnet.

Den 15 augusti ska klubbar som vill söka LOK-stöd vara registrerade på IdrottOnline.se, som är RF:s nya system för internet. Vi har fått veta av RF att man inte måste registrera sig där för att söka LOK-pengar, det ska även gå att göra t.ex. hos distriktsförbunden (mot en avgift) – men i praktiken är det nog tyvärr ordnat så att registrering på IdrottOnline.se är den jämförelsevis enklaste lösningen.

Visst är något vunnet med internetregistrering av sådana uppgifter, men jag tycker att det är skandal att RF gör denna lösning i praktiken tvingande, innan den ens har prövats ordentligt. Det är att inbjuda allt möjligt trubbel, alldeles frånsett att det är totalt maktfullkomligt. Beslutet tog RS (Riksidrottsstyrelsen) redan i juni förra året – långt innan systemet var prövat eller ens utvecklat.
På vårt forum har jag tidigare kommenterat IdrottOnline mer utförligt.

De frestar med att klubbarna nu kan få gratis hemsidor (där RF tar in reklampengar för banners på dessa), men nästan alla våra klubbar har förstås egna hemsidor sedan länge och trivs med dem. Därmed kan de råka ut för två konkurrerande hemsidor för klubben, där Google och andra sökmotorer kan prioritera den på IdrottOnline av det enkla skälet att den domänen är så stor.
Jag rekommenderar våra klubbar att så här i början endast deltaga i IdrottOnline minimalt – blott för att söka LOK-stöd och i framtiden även bidrag från Idrottslyftet. Bara om ni verkligen önskar ha er hemsida där ska ni utveckla den delen och göra den offentlig.

Men jag måste också (om än motvilligt) med eftertryck rekommendera klubbarna att registrera sig för att kunna söka LOK-stöd via IdrottOnline. Andra lösningar verkar otympliga – och eventuellt kostsamma. Om ni inte vill riskera att missa detta bidrag, se till att registrera er där allra senast 15 augusti – men det är klokt att göra det så fort som möjligt, i händelse av datastrul och annat.

RF har satt igång en sådan här megalomanisk internetsatsning förr, och den gick i stöpet. Nu försöker de gardera sig genom att i praktiken göra den nya satsningen obligatorisk, så att den åtminstone när det gäller anslutna klubbar inte kan bli annat än succé. Så tycker jag inte att man ska bete sig, i synnerhet när man som RF har ett så skamfilat förflutet inom området.

Det hade varit mer hedervärt om de i förstone hade nöjt sig med en enkel internetservice enbart för ansökning av LOK-stöd och bidrag från Idrottslyftet.

Dock, vad kan vi göra? För stunden är det bara att bita i det sura äpplet. Men se till att ni bara använder de delar av IdrottOnline som ni verkligen önskar.

Läs mer om hur du gör för att ansluta klubben till IdrottOnline här: www.budokampsport.se/nyheter/h%C3%B6g-tid-ansluta-sig-till-idrottonline

Stefan Stenudd
förbundsordförande

2
8
10