Bidragskurs med Wushuförbundet

Det mesta av wushuförbundets verksamhet i föreningarna är baserat på bidrag och frivilliga insatser.  Vad som dock ofta missas är att det finns en hel mängd bidrag att söka som i nuläget bara går förbi.

Wushuförbundet anordnar nu en kväll där alla inom wushun får chansen att lära sig att söka dessa bidrag på ett effektivt sätt. En kväll med bidragsproffset Uffen Redhe.
 

24 september 2009  |  Jonathan Broberg

Det mesta av wushuförbundets verksamhet i föreningarna är baserat på bidrag och frivilliga insatser.  Vad som dock ofta missas är att det finns en hel mängd bidrag att söka som i nuläget bara går förbi.

Wushuförbundet anordnar nu en kväll där alla inom wushun får chansen att lära sig att söka dessa bidrag på ett effektivt sätt. En kväll med bidragsproffset Uffen Redhe.
 
1 person/förening. Anmälan skickas till ordforande.wushu@budokampsport.se senast måndag 28/9 klockan 12:00.

Plats: Svenska Budo- & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42 i Stockholm.
Datum: 28/9
Tid: 18.00-21.00

Kursen är avgiftsfri för föreningarna, Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst står för kostnaden.
 

51
43
52