Aikido bildar eget förbund

12 oktober 2009  |  Tony Svensson

Fotograf Magnus HartmanSvensk aikido har valt väg för framtiden. Den gamla sektionen ombildas till eget underförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Det slogs fast under ett extra insatt årsmöte under helgen.


Aikido har bildat ett eget förbund. Det beslutades under det extrainsatta årsmötet i Stockholm under helgen. Samtidigt valdes en ny ordförande, en ny kassör och en ny ledamot in i styrelsen.

Bildandet av Svenska Aikidoförbundet innebär också en stor satsning för framtiden. En vision för hur svensk aikido ska se ut 2020 har arbetats fram och den innehåller bland annat en ökning av klubbar och utövare.
   – Vi siktar självklart på att bli ännu större än vad vi är. Det är ett gemensamt uttalat mål för det nya förbundet att sträva efter, säger den nytillträdde ordföranden Leif Sunje.

Ombildandet från sektion till underförbund är en del i den omorganisation som hela Svenska Budo & Kampsportsförbundet just nu genomgår. Leif Sunje ser positivt på denna utveckling.
   – Absolut. Det ger oss underförbund större möjlighet att agera. Vi kan lite tydligare profilera oss som en idrott och det i sin tur ger en bättre grogrund för svensk aikido.

Text: Jonathan Broberg

5
13
16