Nytt regeringsförslag, hotet för föreningslivet så som vi känner det?

Riksidrottsförbundet kallade i dag till presskonferens gällande ett regeringsförslag som kan bli den motståndare som slår knock på ideella föreningar i Sverige.budokampsport.se fanns med på presskonferensen på Royal Viking hotell i centrala Stockholm.

2 november 2009  |  Jonathan Broberg

Riksidrottsförbundet kallade i dag till presskonferens gällande ett regeringsförslag som kan bli den motståndare som slår knock på ideella föreningar i Sverige.


budokampsport.se fanns med på presskonferensen på Royal Viking hotell i centrala Stockholm.

Det är inte enbart yttre omständigheter som kan vara idrottens fiende. Nu hotar regeringen att faktiskt ta död på det ideella föreningslivet i Sverige – inte enbart förknippat med idrottsrörelsen.

Föreningar kan momsbeläggas
På en presskonferens som RF hade kallat till redogjordes regeringsförslaget, och de tilltänkta konsekvenserna utav det.
   – Jag upplever att det finns färre människor i regeringen idag som verkligen känner hur idrotten fungerar. Det finns färre politiker som själva har varit idrottsledare och det är upp till oss att informera om hur det ligger till, sade Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Vad förslaget går ut på är i stora delar momsbeskattning för ideella föreningar, stiftelse- och föreningsbeskattning samt konkurrensfrågan.

När det gäller det första förslaget går det inte att missuppfatta. Regeringen vill, om förslaget blir realitet, att samtliga föreningar i Sverige blir ”momsare”, vilket i sådana fall leder till 25 procents beskattning.
 
Den andra delen som innefattar stiftelse- och föreningsskatt är mer invecklad.
   – Det hela leder i slutändan till att det blir dyrt och krångligt för små föreningar, menade Karin.

Runt 500 000 per år
När det gäller konkurrensdelen har Konkurrensverket, efter en anmälan i ett särskilt ärende, intresserat sig för hur idrottsrörelsens regelverk förhåller sig till konkurrensrätten, inte minst ur ett EU-perspektiv.

Utan att gå händelserna i förväg, men går detta förslag igenom kan det innebära döden för det föreningsliv så som vi alla känner det inom Sveriges gränser. RF visade under presskonferensen hur en ”Svensson-förening” kan komma att bli påverkad. Utgå ifrån att de flesta av Sveriges föreningar är just det, kan föreningen generellt bli beskattad på så mycket som över 500 000 kronor på ett år.

Om detta blir realitet kommer systemet att träda i kraft redan till 1:a januari 2011. En proposition planeras i vilket fall som helst att läggas fram av regeringen till i maj nästa år.

 
Text: Jonathan Broberg

51
43
52