Information från Förbundsstyrelsen till distriktsförbunden

Att karate lämnar Svenska Budo & Kampsportsförbundet efter den 31 december, är ingen nyhet. Däremot kommer själva övergången i sig att medföra nya framtida arbetssätt, både för förbundet centralt men även på distriktsnivå.

För distrikten ska förändringen inte påverka verksamheten i annan omfattning än vad som varje enskilt distriktsförbund beslutar.

22 december 2009  |  Jonathan Broberg

Att karate lämnar Svenska Budo & Kampsportsförbundet efter den 31 december, är ingen nyhet. Däremot kommer själva övergången i sig att medföra nya framtida arbetssätt, både för förbundet centralt men även på distriktsnivå.

För distrikten ska förändringen inte påverka verksamheten i annan omfattning än vad som varje enskilt distriktsförbund beslutar.

Detta kan gälla kompletteringsval till styrelser och kommittéer. Men också justering av budget och ekonomiska åtaganden.

Det ligger i alla förbunds intressen att aktivt bemöta det minskade medlemsantalet som förändringen i och med karatens uttåg kan komma att innebära.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet vill även uppmärksamma varje enskilt distriktsförbund på att regelverket inte medger att delar av distriktsförbundets tillgångar delas ut till enskilda föreningar eller andra förbund. Själva frågan om upplösen eller samgående av distriktsförbund med ett annat distriktsförbund får dessutom endast ske genom ett beslut av årsstämma.

Eventuella frågor och vidare information hänvisas till kansliet på info@budo.se.
 

51
43
52